26.1.2015

NooJ-ohjelmaa käsittelevä kirja ilmestyi

NooJ on ohjelma, jolla voi rakentaa ja käyttää joko valmiita tai eriasteisia itse rakennettuja kielioppeja tekstiaineiston jäsentämiseen ja annotointiin sekä kieliopillisten rakenteiden etsimiseen tekstin joukosta.

Nyt on ilmestynyt NooJ-ohjelman käyttöä esittelevä ranskankielinen kirja La formalisation des langues – l’approche de NooJ , jonka on kirjoittanut ohjelman kehittäjä Max Silberztein. Kirjaa kannattaa kysellä oman korkeakoulun kirjastosta.

NooJ ei varsinaisesti kuulu Kielipankin tukemiin ohjelmiin, mutta sen omatoimista opettelua kannattaa harkita varsinkin, jos tutkit kieliopillisia rakenteita ja aiot käyttää laajoja tekstiaineistoja. NooJin avulla on myös mahdollista testata kieliopillisia hypoteeseja sellaisten kielten osalta, joihin ei ole olemassa valmiita kielioppeja.

NooJ-ohjelman käyttämistä harjoiteltiin syksyllä 2014 järjestetyllä Kieliaineiston käsittely -kurssilla. Vastaava kurssi on suunnitteilla myös syksylle 2015.