12.2.2024

In English

Kuukauden tutkija: Tanja Säily

Tanja Säily
Kuva: Veikko Somerpuro

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Tanja Säily kertoo meille englannin kielen tutkimuksestaan, jossa yhdistyvät korpuslingvistiikka, digitaaliset ihmistieteet ja historiallinen sosiolingvistiikka.

Kuka olet?

Olen Tanja Säily, englannin kielen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkin englannin kielen vaihtelua ja muutosta sosiolingvistisestä näkökulmasta. Tutkimuksessani yhdistyvät korpuslingvistiikka, digitaaliset ihmistieteet ja historiallinen sosiolingvistiikka. Teen paljon yhteistyötä muiden kielentutkijoiden sekä historioitsijoiden kanssa; lisäksi kehitän uusia menetelmiä datatieteilijöiden ja kieliteknologien kanssa. Tutkin sosiolingvististä vaihtelua erityisesti kielellisessä produktiivisuudessa, kuten uudissanojen käytössä. Olen tutkinut myös sukupuolittuneita tyylejä ja kielenmuutoksen nopeuteen vaikuttavia tekijöitä.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Käytän englannin kielen tekstikorpuksia, joita olen lisännyt myös Kielipankkiin itseni ja muiden käyttöön. Tällä hetkellä tutkin erilaisten kielellisten konstruktioiden produktiivisuutta Corpus of Historical American English (COHA) -aineistossa (mm. Säily & Vartiainen, tulossa). Olen käyttänyt korpusta Korp-työkalulla ja ladannut sen myös omalle koneelleni.

Olen laatinut historiallisen korpuslingvistiikan menetelmistä avoimesti saatavilla olevan oppimateriaalin graduntekijöille ja muille kiinnostuneille. Se on talletettu Kielitieteen metodipankkiin, ja harjoitustehtävissä käytetty Helsinki Corpus of English Texts -aineiston varhaisuusenglannin osio löytyy Kielipankista.

Julkaisuja

Tässä lyhyt luettelo muutamista tuoreimmista julkaisuistani; koko lista löytyy osoitteesta https://tanjasaily.fi/publications/

Accepted. Säily, Tanja, Martin Hilpert & Jukka Suomela. New approaches to investigating change in derivational productivity: Gender and internal factors in the development of -ity and -ness, 1600–1800. Patricia Ronan, Theresa Neumaier, Lisa Westermayer, Andreas Weilinghoff & Sarah Buschfeld (eds.), Crossing boundaries through corpora: Innovative approaches to corpus linguistics (Studies in Corpus Linguistics). Amsterdam: John Benjamins.

Accepted. Säily, Tanja & Turo Vartiainen. Historical linguistics. Michaela Mahlberg & Gavin Brooks (eds.), Bloomsbury handbook of corpus linguistics. London: Bloomsbury.

Accepted. Säily, Tanja, Turo Vartiainen, Harri Siirtola & Terttu Nevalainen. Changing styles of letter-writing? Evidence from 400 years of early English letters in a POS-tagged corpus. Luisella Caon, Moragh Gordon & Thijs Porck (eds.), Unlocking the history of English: Pragmatics, prescriptivism and text types (Current Issues in Linguistic Theory). Amsterdam: John Benjamins.

2023. Landert, Daniela, Tanja Säily & Mika Hämäläinen. TV series as disseminators of emerging vocabulary: Non-codified expressions in the TV Corpus. ICAME Journal 47(1): 63–79. DOI: 10.2478/icame-2023-0004

2022. Rodríguez-Puente, Paula, Tanja Säily & Jukka Suomela. New methods for analysing diachronic suffix competition across registers: How -ity gained ground on -ness in Early Modern English. International Journal of Corpus Linguistics27(4): 506–528. Special issue, Corpus studies of language through time, ed. by Tony McEnery, Gavin Brookes & Isobelle Clarke. DOI: 10.1075/ijcl.22014.rod

2021. Säily, Tanja, Eetu Mäkelä & Mika Hämäläinen. From plenipotentiary to puddingless: Users and uses of new words in early English letters. Mika Hämäläinen, Niko Partanen & Khalid Alnajjar (eds.), Multilingual Facilitation, 153–169. Helsinki: University of Helsinki. DOI: 10.31885/9789515150257.15

2020. Mäkelä, Eetu, Krista Lagus, Leo Lahti, Tanja Säily, Mikko Tolonen, Mika Hämäläinen, Samuli Kaislaniemi & Terttu Nevalainen. Wrangling with non-standard data. Sanita Reinsone, Inguna Skadiņa, Anda Baklāne & Jānis Daugavietis (eds.), Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference, Riga, Latvia, October 21–23, 2020 (CEUR Workshop Proceedings 2612), 81–96. Aachen: CEUR-WS.org. DHN 2020 Best Paper Award. http://ceur-ws.org/Vol-2612/paper6.pdf

2020. Nevalainen, Terttu, Tanja Säily, Turo Vartiainen, Aatu Liimatta & Jefrey Lijffijt. History of English as punctuated equilibria? A meta-analysis of the rate of linguistic change in Middle English. Journal of Historical Sociolinguistics 6(2): article 20190008. Special issue, Comparative Sociolinguistic Perspectives on the Rate of Linguistic Change, ed. by Terttu Nevalainen, Tanja Säily & Turo Vartiainen. DOI:10.1515/jhsl-2019-0008

2019. Hill, Mark J., Ville Vaara, Tanja Säily, Leo Lahti & Mikko Tolonen. Reconstructing intellectual networks: From the ESTC’s bibliographic metadata to historical material. Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal & Bente Maegaard (eds.), Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference, Copenhagen, Denmark, March 6–8, 2019 (CEUR Workshop Proceedings 2364), 201–219. Aachen: CEUR-WS.org. DHN 2019 Best Paper Award. http://ceur-ws.org/Vol-2364/19_paper.pdf

2018. Säily, Tanja. Change or variation? Productivity of the suffixes -ness and -ity. Terttu Nevalainen, Minna Palander-Collin & Tanja Säily (eds.), Patterns of Change in 18th-century English: A Sociolinguistic Approach (Advances in Historical Sociolinguistics 8), 197–218. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/ahs.8

Aineistoja ja oppimateriaaleja

Lisätietoa

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki tähän saakka esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli julkaistaan myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.