14.6.2019

Kuukauden tutkija: Olli Silvennoinen

Olli Silvennoinen - kuva: Hanna Westerlund
Kuva: Hanna Westerlund

 

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Olli Silvennoinen kertoo tekemästään tutkimuksesta, jossa hän hyödyntää Kielipankin kieliresurssia Arkisyn: Arkikeskustelun morfosyntaktinen tietokanta, Helsinki-Korp-versio.

Kuka olet?

Olen Olli Silvennoinen, yleisen kielitieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Opiskelin englantilaista ja ranskalaista filologiaa, yleistä kielitiedettä ja kasvatustiedettä Helsingin ja Poitiers’n yliopistoissa. Taustani on siis englannin kielen tutkimuksessa, mutta nykyisessä tutkimuksessani vaihtelen yksittäisten kielten (englanti, suomi) ja kieltenvälisen näkökulman välillä.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Myöhemmin tänä vuonna puolustamassani väitöskirjassa tutkin kontrastiivista kieltoa eli rakenteita, joissa yhdistyy kielteinen ja sen korvaava myönteinen osa (esimerkiksi ei Suomessa vaan Ruotsissa; ruokaa, ei aseita). Tutkin yhtäältä kontrastiivisen kiellon eri muotoja englannin kielessä sekä eri Euroopan kielissä, toisaalta eri muotojen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi olen tarkastellut kontrastiivisen kiellon funktioita englannin- ja suomenkielisessä puhutussa vuorovaikutuksessa.
Väitöskirjan jälkeisessä tutkimuksessani keskityn muihin kielteisyyteen liittyviin loogis-retorisiin rakenteisiin kuten paitsi- ja ellei-rakenteet. Tätä hanketta rahoittaa Suomen kulttuurirahasto. Lisäksi teen kielitypologista tutkimusta sivulauseiden kiellosta maailman kielissä yhdessä Matti Miestamon ja Ksenia Shagalin kanssa.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Korpuslingvistille Kielipankki on arvokas resurssi erityisesti suomen korpusaineistojen osalta. Tämänhetkisessä tutkimuksessani käytän suomenkielisen keskustelupuheen Arkisyn-korpusta. Aiemmin olen hyödyntänyt myös Helsinki Korp Europarl -aineistokokoelmaa, joka sisältää Euroopan parlamentin pöytäkirjoja eri kielillä.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli julkaistaan myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.