11.6.2018

Kuukauden tutkija: Maximilian Murmann

Maximilian Murmann - kuva: Rena Lorenz
Kuva: Rena Lorenz

 

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Münchenin yliopiston tutkija Maximilian Murmann kertoo tekemästään tutkimuksesta Kielipankin aineistoilla Suomi24, Vanhan kirjasuomen korpus ja Varhaisnykysuomen korpus.

Kuka olet?

Nimeni on Maximilian Murmann. Olen kielentutkija Münchenin yliopistossa ja väittelin hiljattain fennistiikasta/fennougristiikasta (yhteisohjauksessa Helsingin yliopiston kanssa). Tutkimuksen lisäksi toimin sihteerinä Erasmus+ -hankkeessa ”Integrating Finno-Ugric Studies in Europe”. Käännän myös kauno- ja tietokirjallisuutta suomesta ja virosta saksaan.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkin kielitieteellisiä ilmiöitä käyttöpohjaisesta näkökulmasta ja keskityn parhaillaan siihen, miten suomen kielessä puhutaan tunteista. Väitöskirjani on korpuspohjainen analyysi inkoatiivisista tunneverbeistä (esim. suuttua ja pelästyä), ja se kohdistuu erityisesti ärsykeilmausten merkintäkeinoihin ja ärsykeilmauksena esiintyviin lekseemeihin. Korpuslingvistiset tutkimusmenetelmät tarjoavat paljon potentiaalia monitieteiselle tunteiden tutkimukselle, joten aion jatkotutkimuksessa perehtyä syvemmälle tunnesanojen semantiikaan. Sen lisäksi olen kiinnostunut suomen paikallissijojen eri käyttötavoista ja argumenttirakenteiden muutoksesta.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Väitöskirjani empiirisessä osassa käytän Suomi24-korpusta, joka pohjautuu saman nimiseen keskustelupalveluun. Nettikeskusteluista löytyy aitoa tunnepuhetta ja samalla tietokanta on riittävän iso, että sen avulla saa myös kvantitatiivista tietoa vähätaajuisista sanoista (esim. hämmästyä). Sen lisäksi olen käyttänyt Vanhan kirjasuomen korpusta ja Varhaisnykysuomen korpusta löytämään korrelaatiota rektiosijojen vaihtelun (esim. suuttua + allatiivi/elatiivi/illatiivi) ja historiallisten muutosten välillä.

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli on julkaistu myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.