6.8.2018

Kuukauden tutkija: Maria Huttu-Hiltunen

Maria Huttu-Hiltunen - kuva: Mikko Puhakka
Kuva: Mikko Puhakka

 

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Maria Huttu-Hiltunen kertoo tekemästään tutkimuksesta Kielipankin aineistolla Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI).

Kuka olet?

Olen Maria Huttu-Hiltunen, mutta paremmin minut tunnetaan nimellä Maija. Valmistuin kesällä 2017 filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta suomen kieli pääaineenani, ja nykyään toimin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Kirkkonummella pääkaupunkiseudulla.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani joka-, mikä– ja kuka-relatiivikonstruktioita virolaisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa. Tutkimuksessani selvitin, millaisia virheitä oppijat olivat kunkin relatiivirakenteen kohdalla tehneet ja mistä virheet mahdollisesti johtuivat. Pohdin muun muassa, olisiko joidenkin virheiden kohdalla havaittavissa viron kielen siirtovaikutusta.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Aineistonani olleet kirjoitelmat poimin Kielipankkiin talletetusta Kansainvälisestä oppijansuomen korpuksesta (ICLFI).

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli on julkaistu myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.