1.9.2017

Kuukauden tutkija: Laura-Maija Suur-Askola

kuva: Leevi Sorri

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Jyväskylän yliopiston opiskelija Laura-Maija Suur-Askola kertoo Kielipankissa olevaa Suomi 24 virkkeet –korpusta koskevasta tutkielmastaan.

Kuka olet?

Olen Laura-Maija Suur-Askola, Jyväskylän yliopiston opiskelija. Pääaineeni on suomen kieli. Kandidaatintutkielmani valmistui huhtikuussa 2017.

Mikä on tutkielmasi aihe?

Tutkin kandidaatintutkielmassani köyhä-sanan semanttista prosodiaa ja diskursseja Suomi24-keskustelufoorumilla. Tutkimuskysymykseni ovat: Millainen semanttinen prosodia köyhä-sanalla on Suomi24-keskustelufoorumilla ja millaisilla sanavalinnoilla semanttista prosodiaa luodaan? Millaisia diskursseja köyhiä koskevista virkkeistä on havaittavissa?

Miten Kielipankki liittyy tutkielmaasi?

Tutkielman aineistona oli Suomi 24 virkkeet -korpus, joka löytyy Kielipankista.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli julkaistaan myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.