1.7.2017

Kuukauden tutkija: Katja Västi

Katja Västi

kuva: Valtteri Airaksinen

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Oulun yliopiston suomen kielen yliopistonlehtori Katja Västi kertoo Suomen kielen tekstikokoelmaa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Katja Västi ja toimin suomen kielen yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Väitöskirjassani käsittelen suomen kielen verbittömien tapahtumanilmausten semanttisia ja syntaktisia ominaisuuksia kahden esimerkkitapauksen avulla: LÄHDE-konstruktion (esim. Oikeusasiamieheltä huomautus) ja KOHDE-konstruktion (esim. Pakistanille rangaistus). Nämä konstruktiot ilmaisevat dynaamisia tapahtumia siinä missä verbilliset konstruktiotkin mutta eivät kuitenkaan ole elliptisiä rakenteita vaan aidosti verbittömiä.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Väitöskirjani aineistona oli Suomen kielen tekstikokoelma, joka löytyy Kielipankista.

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli julkaistaan myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.