18.12.2017

Kuukauden tutkija: Heli Tissari

Heli Tissari - kuva: Kathrin Kaufhold
Kuva: Kathrin Kaufhold

 

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston dosentti Heli Tissari kertoo Kielipankissa olevaa Suomi 24 virkkeet-aineistoa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Heli Tissari. Toimin tällä hetkellä englannin kielen lehtorin sijaisena Tukholman yliopistolla. Olen myös Helsingin yliopiston dosentti.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Olen kiinnostunut sanojen merkityksistä eli olen semantikko. Olen ennen kaikkea tutkinut englannin kielen tunnesanojen historiaa, eli olen siis kiinnostunut historiallisesta semantiikasta. Olen myös kiinnostunut kielen ja mielen suhteesta, mistä syystä olen suuntautunut kognitiiviseen lingvistiikkaan. Olen tutkinut muun muassa englannin kielen tunnesanojen kanssa esiintyviä käsitemetaforia. Viime vuosina olen myös tehnyt yhteistyötä Ulla Vanhatalon kanssa ja oppinut häneltä uuden metodin, jonka olemme kääntäneet suomeksi nimellä alkusanakieli (NSM = Natural Semantic Metalanguage).

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Olen käyttänyt Korp-palvelusta löytyvää Suomi 24 virkkeet –korpusta yhdessä Ulla Vanhatalon ja Mari Siiroisen kanssa tutkiaksemme suomen kielen tunnesanojen viha, vihata ja vihainen käyttöä. Halusimme kokeilla, mitä tapahtuu, jos lyömme viisaat päämme yhteen ja analysoimme aineistoa sekä yhdessä että erikseen. Halusimme myös tutkimuksemme perustuvan korpusaineistoon. Saimme yhteistyöllemme rahoitusta Tukholman yliopistolta ja olemme pitäneet aiheesta esitelmän kansainvälisessä kognitiivisen kielitieteen konferenssissa Tartossa tämän vuoden heinäkuussa. Seuraava tavoitteemme on julkaista aiheesta artikkeli.

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli on julkaistu myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.