10.2.2021

Kuukauden tutkija: Emmi Lahti

Emmi Lahti, photo: Julius Jaakola
Kuva: Julius Jaakola

 

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Emmi Lahti kertoo retoriikkaan ja diskurssintutkimukseen liittyvästä tutkimustyöstään, jossa hän on hyödyntänyt Kielipankissa olevaa Suomi 24 -korpusta (2016H2).

Kuka olet?

Olen Emmi Lahti, apurahatutkija Helsingin yliopistossa. Väittelin suomen kielestä vuonna 2019. Kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti argumentointi ja retoriikka sekä kriittinen diskurssintutkimus. Minua kiehtoo loputtomasti sen pohtiminen, millä kaikilla tavoin kieli osallistuu sosiaalisen todellisuuden rakentamiseen.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Väitöskirjatutkimuksessani analysoin maahanmuuttokeskustelujen retoriikkaa. Aineistona käytin Suomi24:n maahanmuuttoaiheisia keskusteluja vuodelta 2015. Tutkimuksessani tarkastelin erityisesti sitä, miten eri ryhmiä kielellisesti rakennetaan, millaisia argumentteja ja argumentointistrategioita keskusteluissa käytetään sekä miten niissä ilmaistaan eri- ja samanmielisyyttä toisten keskustelijoiden kanssa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat erityisesti, miten samanmieliset, maahanmuuttoa vastustavat keskustelijat osoittavat toisilleen solidaarisuutta ja tukea sekä rakentavat yhteistä maailmankuvaa ja yhteistä argumentaatiota.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Väitöskirjatutkimuksessani hyödynsin Kielipankin Suomi24-aineistoja. Suomi 24 virkkeet -korpusta (2016H2) voi käyttää Kielipankin Korp-käyttöliittymän kautta ja vastaavan sisällön voi myös ladata itselleen tutkimuskäyttöön Suomi 24 -korpus (2016H2) -nimisestä aineistoversiosta. Tutkimustani varten päädyin valitsemaan ladattavan aineiston, josta poimin 117 keskusteluketjua analyysiani varten.

Kielipankkiin liittyviä julkaisuja:

Lahti, Emmi (2019). Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5707-2

 

 

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki tähän saakka esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli julkaistaan myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.