10.11.2017

Kuukauden tutkija: Eero Voutilainen

Eero Voutilainen - kuva: Mika Federley
Kuva: Mika Federley

 

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Eero Voutilainen kertoo Kielipankissa olevaa Eduskunnan täysistunnot, Helsinki-Korp-versio-aineistoa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Eero Voutilainen, erityisasiantuntija eduskunnan kanslian pöytäkirjatoimistossa ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkin suomen kielen väitöskirjassani kielellisiä normeja ja vuorovaikutuksen säätelyä eduskunnan täysistuntokeskustelussa. Tarkastelen, miten normeja vuorovaikutuksessa tuotetaan, miten niistä neuvotellaan ja miten ne vaikuttavat keskustelijoiden kielellisiin valintoihin. Vaikka yleisesti ajatellaan, että täysistunto on vain kokoelma monologeja, siinä on paljon vuorovaikutuksellista.

Olen tutkinut myös esimerkiksi kielenkäytön lajeja eli genrejä, kielenohjailun ideologioita, puhutun ja kirjoitetun vuorovaikutuksen suhdetta ja suomen kielen translatiivia.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Hyödynnän väitöstutkimuksessani Kielipankin korpusta eduskunnan täysistuntopöytäkirjoista. Korpuksen avulla olen voinut esimerkiksi hakea pöytäkirjaan kirjatut puhemiehen vuorot, jotka hallinnoivat keskustelun kulkua. Korpuksesta voi myös etsiä verraten kätevästi kohtia, joissa kansanedustajat kommentoivat saamiaan ohjeita ja suosituksia.

Tarkistan pöytäkirjoista hakemani keskustelun kohdat vertailemalla niitä täysistuntojen videotallenteisiin. Täysistuntojen keskustelupöytäkirjoihin on tehty luettavuuden varmistamiseksi monenlaisia toimituksellisia muutoksia. Tämä on syytä tiedostaa, kun pöytäkirjoja käyttää tutkiakseen täysistuntojen kieltä.

FIN-CLARINin ansiosta minulla oli myös mahdollisuus osallistua tämän vuoden maaliskuussa Sofiassa järjestettyyn CLARIN-työpajaan Working with parliamentary records. Työpajassa esiteltiin eri maissa koottuja parlamenttikorpuksia, keskusteltiin niiden laatimisessa tehdyistä ratkaisuista ja pohdittiin, miten korpuksia voi hyödyntää erilaisissa ihmis- ja yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa. Linkin takaa voi tutustua työpajan ohjelmaan ja työpajassa pidettyihin esitelmiin.

 

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta. Tämä artikkeli on julkaistu myös Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla.