3.2.2014

Korpissa yli 3 miljardia sanaa ruotsia

FIN-CLARINin Kielipankin kautta voit hakea virkkeitä yli kolmen miljardin sanan ruotsin kielen korpuksesta. Korpus perustuu Kansalliskirjaston skannaamiin lehti- ja aikakauslehtiteksteihin 1770-luvulta eteenpäin.

https://korp.csc.fi/?mode=swedish#

Palvelu toimii parhaiten Firefox-selaimella.

Palvelun toteuttaa CSC, joka vastaa teknisistä asoista: ling@csc.fi

Sisältötuotannosta vastaa Helsingin yliopisto: fin-clarin@helsinki.fi