30.4.2015

Korp päivitetty

Korp-tekstikorpushakupalvelu on päivitetty uuteen versioon 4.0. Lataa selaimessa Korp-sivu uudelleen saadaksesi päivitetyn version käyttöösi. (Tarvittaessa tyhjennä selaimen välimuisti ja käynnistä selain uudelleen.)

Tämän version uusia ominaisuuksia ovat erityisesti seuraavat:

Uutisikkuna: Korp-ikkunan oikean ylänurkan ratasvalikon vieressä kellon kuva, josta avautuu uutisikkuna. Uutisikkunassa julkaistaan Korpia ja korpuksia koskevia uutisia. Jos sinulla on lukemattomia uutisia, kellon viereinen uusien uutisten lukumäärä näkyy punaisena.
Kahden hakutuloksen vertailu: Hae-painikkeen vieressä olevasta nuolesta voi nimetä haun tallennettavaksi vertailua varten. Kahta tallennettua hakua voi verrata valitsemalla Vertailu-välilehdellä vertailtavat haut ja vertailtavan ominaisuuden (attribuutin). Vertailutuloksessa näkyvät tämän ominaisuuden korostuneimmat arvot kummassakin haussa, laskettuna logaritmisen uskottavuuden (log-likelihood) perusteella.
Puuttuvat vuodet trendidiagrammissa: Trendidiagrammi näyttää harmaalla pohjalla vuodet, joilta ei ole aineistoa, eikä kuvaaja mene nollaan niiden kohdalla.
Linkitys laajennettuun hakuun: Laajennetussa haussa tehdyn haun voi toistaa URL:n perusteella.
Haun keskeyttäminen: Haun voi keskeyttää Esc-näppäimellä.
Sanakuva sananmuodon perusteella: Sanakuvan voi tehdä paitsi sanan perusmuodon ja sanaluokan yhdistelmästä (lemgrammista) myös yksittäisestä sananmuodosta.
Muita muutoksia:

Yksinkertaisessa haussa haku ei käynnisty suoraan Enter-näppäimellä hakusanan kirjoittamisen jälkeen, vaan täytyy painaa Etsi-painiketta.
Sanakuva täytyy nyt erikseen aktivoida valitsemalla ”Näytä sanakuva”.
Laajennetun haun hakuehtoa vastaava CQP-lauseke ei tule suoraan edistyneen haun CQP-hakulausekekenttään, vaan sekä yksinkertaisen että laajennetun haun hakuehtoja vastaavat CQP-lausekkeet ovat erikseen leikattavissa ja liimattavissa.
Korpusvalikossa on nyt huomattavasti aiempaa vähemmän korpuksia oletusarvoisesti valittuina, joten voi helpommin valita vain haluamansa korpukset.
Korpusvalikossa HS.fi on nyt kansiossa ”Internet-keskusteluaineistoja”, ja LAS2 kansiossa ”Suomenoppijoiden kieltä”.
Sanakuva toimii toistaiseksi vasta muutamalla korpuksella. Sanakuvatietokannan päivittäminen kaikkien korpusten osalta vie muutaman viikon. Vanha Korp toimivine sanakuvineen on edelleen käytettävissä osoitteessa https://korp.csc.fi/old/.

Korjaus- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta Korpista voi lähettää Korp-palautelomakkeen kautta.