17.6.2015

Kielipankki sai merkittävän laatusertifikaatin toisena Suomessa

Kielipankki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) ylläpitämä ja kansallisen FIN-CLARIN-konsortion koordinoima kielentutkimuksen palvelukeskus, on saanut Data Seal of Approval -sertifikaatin (DSA). Sertifikaatti myönnetään luotetulle data-arkistolle, jonka toimintatavat tutkimusdatan käsittelyssä on todettu vakaiksi ja avoimiksi. Suomessa sertifikaatti on myönnetty aikaisemmin Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle.

DSA:n kantava ajatus on, että tutkijoiden tuottamaa ja käyttämää dataa tulee käsitellä ja säilöä hallitusti, jotta sitä pystytään jatkokäyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Tutkijoiden on voitava olla varmoja, että arkistojen tarjoama data säilyy käyttökelpoisena ja hyödyllisenä pitkälläkin aikavälillä. Vakauteen vaikuttavat muun muassa organisaatioiden rakenteisiin, teknisiin ratkaisuihin, taloudelliseen tilanteeseen ja lakien asettamiin rajoitteisiin liittyvät haasteet. Sertifiointi on merkittävä askel sähköisen arkiston luotettavuuden ja kestävyyden varmistamiseksi sekä datan pitkäaikaisen saatavuuden ja käytettävyyden takaamiseksi.

Kielipankin kautta tutkijat pääsevät käyttämään kielentutkimuksen aineistoja, sovelluksia ja muita resursseja. CSC vastaa Kielipankin tekniikasta, ylläpidosta ja tietoturvasta.

”Sertifiointi on osa Kielipankin kehitystä sen aseman vahvistamiseksi kansainvälisesti arvostettuna kielentutkimuksen palvelukeskuksena, mutta myös askel jatkumossa tarjota parempia palveluja kotimaisille asiakkaille. Suurin osa hankkeen aikana määritellyistä ja tarkennetuista prosesseista ja käytänteistä on jo koettu käytännössä keskuksen yli 15-vuotisen historian aikana”, kertoo Kielipankin ylläpitäjä Tero Aalto, jonka CSC on nimittänyt edustajakseen DSA:n yleiskokoukseen.

”DSA-sertifikaatin avulla tutkimustietoa säilyttävä toimija voi osoittaa, että se on omaksunut kansainvälisesti tunnistettuja hyviä käytäntöjä, mikä osaltaan tukee myös tietoturvallista toimintatapaa”, sanoo CSC:n tietoturvapäällikkö Urpo Kaila.

www.kielipankki.fi

Selvitys Data Seal of Approval -kriteeristön täyttymisestä Kielipankin osalta