1.9.2016

Kuukauden tutkija: Tuija Määttä

Kuva Tuija Määtästä

kuva: Tuija Määttä

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Uumajan yliopiston suomen kielen lehtori ja tutkija Tuija Määttä kertoo, miten hän hyödyntää Kielipankissa olevaa Kansainvälistä oppijansuomen korpusta.

Kuka olet?

Olen Tuija Määttä, suomen kielen lehtori ja tutkija Uumajan yliopiston Kieliopintojen laitoksessa (Institutionen för språkstudier, Umeå universitet). Virkani on opetusvirka, ja opetan hyvin erilaisilla kursseilla aina alkeistason opiskelijoista tohtorikoulutettaviin asti. Tutkimustyötä teen vapaa-ajallani.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Minua on aina kiehtonut eniten alkeistason opiskelijoiden suomen kielen oppiminen, omaksuminen ja kehittyminen. Niinpä olen viimeisten vuosien aikana tarkastellut useista näkökulmista, miten ruotsinkieliset suomenoppijat käyttävät suomen eri paikallissijoja kirjallisissa tuotoksissaan. Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde on sanasto. Aineistona käytän Kansainvälistä oppijansuomen korpusta (ICLFI), johon kuuluu osana ruotsinkielisiltä suomenoppijoilta kerätty osakorpus. Osakorpuksen tekstit ovat peräisin juuri Uumajasta, ja olen kerännyt niitä alkeistason oppijoiltani jo kymmenen vuoden ajan.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

ICLFI-korpus on nykyisin Kielipankissa. ICLFI-hanke aloitettiin vuonna 2007 professori Jarmo Jantusen aloitteesta. Olen ollut alusta lähtien mukana tässä hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena oli luoda laajahko oppijansuomen korpus, joka sisältää eri äidinkielisten suomenoppijoiden kirjallisia tuotoksia. Nyt, kun korpus on yli miljoonan saneen laajuinen, on hienoa, että se on avoin ja helposti saatavilla Kielipankin kautta kaikille oppijansuomesta kiinnostuneille tutkijoille.

Kielipankissa olevan ICLFI-korpuksen taustatiedot

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta.