1.6.2016

Kuukauden tutkija: Mihail Kopotev

Kuva Mihail Kopotevista

kuva: Mihail Kopotev

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä.

Kuka olet?

Olen Mihail Kopotev ja toimin Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella venäjän kielen yliopistonlehtorina.

Kuinka käytät Kielipankkia opetuksessa?

Suomi–venäjä-kääntämisen käytäntöjä käsittelevällä kurssillani käytän muun muassa Kielipankin kaunokirjallisten tekstien suomi–venäjä-rinnakkaiskorpusta (ParFin). Kurssiin osallistujilla on mahdollisuus tehdä sekä käytännön käännösharjoituksia että omaa tutkimusta. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut hyvin positiivista. Suurin osa heistä ei ole kuulut aineistosta ennen, mutta he aikovat käyttää sitä jatkossa työssään.

Rinnakkaiskorpuksesta on moninaista hyötyä kääntäjille ja opettajille. Sen suurin etu on, että se mahdollistaa sanojen ja sanayhdistelmien vastineiden etsimisen autenttisissa käännösaineistoissa. Muuntyyppiset korpukset tai sanakirjat eivät voi tarjota näin vaikuttavaa ja rikasta aineistoa, jota voi käyttää sekä vertailussa että yksittäisten käännöspäätösten tekemisessä.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta.