1.12.2016

Kuukauden tutkija: Hanna Westerlund

kuva Hanna Westerlundista

kuva: Mika Federley

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Hanna Westerlund kertoo Kielipankissa olevia laki- ja säädöskielen aineistoja koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Hanna Westerlund, käännöstieteen tutkijakoulutettava kielentutkimuksen tohtorikoulutusohjelmassa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Olen kiinnostunut kollokaatioista eli yhteisesiintymistä kääntäjän haasteena ja kielentutkimuksen mahdollisuuksista selvittää kollokaatioiden tunnistamiseen ja tuottamiseen liittyviä kysymyksiä. Varsinainen tutkimusaineistoni koostuu Euroopan unionin suomeksi käännetyistä asetuksista, joista olen koonnut tekstikorpuksen Suomen yhteisöön liittymisen ajalta. Verrannaisaineisto sisältää vastaavia Suomen lainsäädännön tekstejä.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Pidän tärkeänä selvittää ainakin osittain, mitä tutkimusaineistosta löytämilleni esiintymille on ajan mittaan tapahtunut: ovatko käännösten mukana suomalaiseen säädöskieleen saapuneet yhteisesiintymät edelleen löydettävissä säädöskokoelmasta, ovatko ne syrjäyttäneet kotoperäiset vaihtoehdot vai elävätkö ne kaikki teksteissä rinnakkain. Tekstikorpuksen kokoaminen, käsittely ja hallinnointi ovat osoittautuneet sekä teknisesti että laadullisesti haastaviksi ja aikaa vieviksi tehtäviksi, ja vastaavan aineiston kokoaminen nykyisestä säädöskokoelmasta olisi minulle täysin mahdoton tehtävä. Onneksi ei tarvitsekaan: Kielipankki tarjoaa tutkimustani varten sekä teknisesti puhtaan ja luotettavan laeista ja direktiiveistä koostuvan aineiston että työkaluja aineiston käsittelyyn. Tutkimukseni toisen osion toteuttamisessa Kielipankin laki- ja säädöskielen aineistot ovat aivan korvaamattomia.

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta.