1.10.2016

Kuukauden tutkija: Auroora Vihervalli

Kuva Auroora Vihervallista

kuva: Auroora Vihervalli

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä. Helsingin yliopiston filosofian maisteri Auroora Vihervalli kertoo, miten hän hyödynsi Kielipankissa olevaa Ylilauta-korpusta 2010-luvun nettikieltä koskevassa tutkielmassaan.

Kuka olet?

Olen Auroora Vihervalli, filosofian maisteri Helsingin yliopistosta. Pääaineeni oli suomen kieli. Pro gradu -tutkielmani valmistui huhtikuussa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkin pro gradu -tutkielmassani abessiivisijaisten nominien käyttöfunktioita 2010-luvun nettikielessä. Tiivistettynä tavoitteenani oli tutkia abessiivisijaisten nominien käyttöä, valinnaisuutta ja välttämättömyyttä lauseessa sekä kiteytymistä – toisin sanoen abessiivinominien käyttöfunktioita erilaisissa konteksteissa.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Tutkielmani aineiston abessiivit on kerätty Kielipankin kautta. Käytin Ylilauta-korpusta, joka on morfologisesti koodattu Kielipankin Korp-konkordanssihakuohjelmaan. Haun avulla kokosin aineistoni.

Koska abessiivinominit ovat jokseenkin harvinaisia, olisi niiden etsiminen omin päin ollut hidasta. Kielipankin Ylilauta-korpus oli tutkimukselleni juuri sopiva, sillä sen aineisto on kerätty vuosilta 2012–2014 ja se edustaa vapaata, tarkastamatonta kieltä.

Kielipankissa olevan Ylilauta-korpuksen hankinnan taustatiedot

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta.