1.8.2016

Kuukauden tutkija: Antti Kanner

Kuva Antti Kannerista

Kielipankki koostuu kattavasta joukosta aineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvista ohjelmistoista tehokkaassa laiteympäristössä.Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Antti Kanner kertoo Kielipankissa olevaa Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelmaa koskevasta tutkimuksestaan.

Kuka olet?

Olen Antti Kanner, tohtorikoulutettava suomen kielen oppiaineessa ja kielentutkimuksen tohtorikoulutusohjelmassa. Väitöskirjani käsittelee leksikaalista semantiikkaa, polysemiaa ja merkityksen historiallista variaatiota suurissa tekstiaineistoissa.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkimukseni liittyy toisaalta Tieteen kansalliseen termipankkiin, erityisesti sosiaalioikeuden termistön kehittymiseen sillä tutkimani sanat liittyvät juuri sosiaalipolitiikan ja -oikeuden kehittymiseen ja toisaalta julkisuuden muutosta Suomessa 1640-1910 tutkivaan COMHIS-hankkeeseen.

Miten Kielipankki liittyy tutkimukseesi?

Tutkimukseni pääasiallinen aineisto on Kansalliskirjaston sanomalehtikorpus, jota täydennän jonkin verran myös muilla Kielipankin korpusaineistoilla. Käytän aineistoja Korp-palvelun API:n kautta, jolloin voin sekä ajaa automaattisesti pitkiäkin kyselylistoja ja saada yksityiskohtaisia konteksti- ja frekvenssitietoja suuresta määrästä hakusanoja, että hyötyä aineistojen morfologisesta annotoinnista.

Kielipankissa olevan Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelman taustatiedot

FIN-CLARIN eli suomalaisten yliopistojen, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoaa Kielipankki.

Kaikki toistaiseksi esitellyt Kielipankin käyttäjät löytyvät Kuukauden tutkija -arkistosta.