21.12.2011

Uutisia Kielipankista 21.12.2011

  • Kielipankki-kyselyn tulokset
  • Suomi ja CLARIN ERIC
  • Kysy ja vastaa Kielipankin keskustelufoorumilla
  • Uusia työkaluja: LAT-järjestelmä, Annex ja Trova
  • Nykyiset ja tulevat kielivarat
  • Ehdota aineistoasi Kielipankkiin

************
KIELIPANKIN KÄYTTÄJÄKYSELYN SATOA

Kielipankki keräsi käyttäjiensä toiveita ja mielipiteitä kyselyllä marras-joulukuussa 2011. Kyselyn tuloksiin voi käydä tutustumassa FIN-CLARINin sivuilla, https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiKayttajakysely2011.

************
SUOMI JA CLARIN ERIC

CLARIN ERIC (ERIC = European Research Infrastructure Consortium) on uusi eurooppalainen elin, joka on perustettu CLARIN-hankkeen pysyväksi jatkoksi. CLARIN ERICin tehtävänä on huolehtia Euroopan maiden yhteisestä kielentutkimuksen infrastruktuurista. Suomi liittyy tarkkailijana CLARIN ERICiin, kunnes kansallinen konsortio on muodostettu. Konsortiosopimuksen neuvottelut ovat paraikaa meneillään.

************
KYSY JA VASTAA KIELIPANKIN KESKUSTELUFOORUMILLA

Kielipankilla on uusi keskustelupalsta, johon pääsee kirjautumalla Tutkijan käyttöliittymään omilla Haka-tunnuksilla (https://sui.csc.fi). Kirjautumisen jälkeen foorumin kuvake löytyy työpöydältä ja aukeaa tuplaklikkaamalla. Kysy, keskustele tai kerro vinkkejä kieliaineistoista, kielentutkimuksen menetelmistä tai Kielipankin palveluista! Viestejä voi kirjoitella suomeksi ja englanniksi ja haluamansa ketjun viestit voi tilata myös omaan sähköpostiin.

************
UUSIA TYÖKALUJA: LAT-JÄRJESTELMÄ, ANNEX JA TROVA

Kielipankissa on otettu testikäyttöön hollantilaisen MPI:n (Max Planck Institute for Psycholinguistics) kehittämä LAT-palvelu, jossa voi selailla, katsella ja kuunnella ja tehdä hakuja ääntä ja videota sisältävistä annotoiduista puhe- ja kieliaineistoista. LATiin kirjaudutaan oman yliopiston Haka-tunnuksilla. LAT-palvelun testaus ja ohjeistus on tällä hetkellä vielä kesken, mutta muutamia alustavia ohjeita voi jo lukea osoitteessahttps://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiOhjeetLAT. Ensimmäiset kokonaiset puheaineistot tulevat LATin kautta saataville alkuvuonna 2012.

Lisätietoa LAT-työkalujen ominaisuuksista: http://www.lat-mpi.eu/tools/annex

************
NYKYISET JA TULEVAT KIELIVARAT

Tammikuussa 2012 julkaistaan Kielipankin uudessa LAT-palvelussa Kotuksen Suomen kielen näytteitä -korpuksen uudistettu versio, jossa alun perin murrekirjoina ilmestyneet litteraatiot on kohdistettu äänitiedostoihin virkkeittäin. Korpuksen saneet on yleiskielistetty ja niiden perusteella voidaan tehdä Trova-hakuja. SKN sisältää noin 100 tuntia puheäänitteitä eri murrealueilta. Lisätietoja SKN:stä: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3913

Kopioston kanssa käytävät neuvottelut Kansalliskirjastossa skannatuista ja tekstintunnistetuista vuosien 1790-1910 sanoma- ja aikakauslehdistä on pian saatu päätökseen. Aineistossa on lähes miljardi sanaa. Tarkoitus on tuoda aineisto saataville vuonna 2012 Kielipankin konkordanssipalvelun kautta.

Muitakin merkittäviä puhe- ja tekstiaineistoja on lähiaikoina tulossa. Tiedotamme näistä tarkemmin seuraavissa uutiskirjeissä.

Kielipankin nykyiset kokoelmat: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiKoti
Tulossa olevia kielivaroja: https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/Trash/FinCLARINFinClarinHallintoUudetKielivarat

************
EHDOTA AINEISTOASI KIELIPANKKIIN

Nyt voit kertoa meille tiedossasi olevasta uudesta kielivarasta kätevällä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/32074/lomake.html

************
Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2012!

Mietta Lennes
projektisuunnittelija / FIN-CLARIN
finclarin@helsinki.fi