4.4.2014

Kielipankin uusi pysyväistunnisteratkaisu

Kielipankissa on otettu käyttöön uusi URN-teknologiaan (Uniform Resource Name) pohjautuva pysyväistunnistejärjestelmä kielivarojen pitkäaikaisen saavutettavuuden parantamiseksi. Ajatuksena on, että kullakin kielivaralla on jatkossa oma tunnisteensa, jonka avulla täsmälleen sama aineisto voidaan luotettavasti paikallistaa, vaikka järjestelmä ja tiedostojen sijainti muuttuisivat aikojen kuluessa. Aina kun aineistosta tehdään uusi versio, se saa uuden tunnisteen, kun taas vanha tunniste viittaa edelleen alkuperäiseen versioon. Myös aineistojen osilla voi olla omia tunnisteita hakemisto-, tiedosto- tai jopa sanatasolle asti.

Suomessa URN-järjestelmän keskuspalvelua ylläpitää Kansalliskirjasto, joka kerää muiden suomalaisten organisaatioiden myöntämät tunnisteet yhteen. Palvelu urn.fi johdattaa käyttäjän tunnisteen osoittamaan kielivaran sijaintiin. Esimerkiksi osoite http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201403267 johtaa Suomen kielen tekstikokoelman metadatasivulle Kielipankin META-SHARE-palvelussa.

Lisää URN-teknologiasta Kansalliskirjaston sivuilla: http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/urn.html.