12.12.2017

Ilmoittaudu verkkokurssille Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät

Verkkokurssi Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (Corpus Linguistics and Statistical Methods) tarjotaan jälleen 15.1.-4.3.2018. Tämän kurssin voi suorittaa joko suomen- tai englanninkielisenä.

Osallistujien kokonaismäärä on rajoitettu, mutta kurssille voivat osallistua myös muiden kuin Helsingin yliopiston opiskelijat ja myös ulkomailta voidaan hyväksyä osallistujia. Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tavalliseen tapaan WebOodissa. Helsingin yliopiston ulkopuolisten opiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu kurssin kotisivulta löytyvällä lomakkeella.

Ilmoittautumisaika: 12.12.2017–14.1.2018

Kurssin kotisivu