16.9.2011

Euroopan kielten päivä 26.9.2011 ja META-NET White Paper

Euroopan neuvosto viettää Euroopan kielten päivää 26.9.2011 ja kutsuu kaikkien 47 jäsenvaltionsa kansalaisia juhlimaan kielellistä monimuotoisuuttaan.

Helsingin yliopiston kieliteknologian oppiaine haluaa olla mukana juhlistamassa kielten päivää osana Euroopan laajuista META-NET–hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa monikielisen Euroopan tietoyhteiskunnan teknologista perustaa. Hankkeen tuottamassa META-NET White Paper -sarjassa on juuri ilmestynyt julkaisu Languages in the European Information Society, jossa tarkastellaan 30 eurooppalaisen kielen – myös suomen – sosiaalista, ekonomista ja teknologista tilaa nykyajan Euroopassa.

Euroopan kielten päivän avulla Euroopan neuvosto korostaa kielten tärkeyttä jatkuvasti monikielistyvässä yhteiskunnassamme, mutta myös kielten moninaisuuden mukanaan tuomaa taloudellista arvoa, jota esimerkiksi työvoiman vapaa liikkuvuus synnyttää. META-NET-hankkeen julkaisut kertovat, kuinka keskeinen rooli teknologialla on sekä jokapäiväisen kielenkäytön että kielenoppimisen apuna, kun nykypäivän Euroopan monikielisyyttä tuetaan ja kehitetään.

Lisätietoja: Imre Bartis, imre.bartis (AT) helsinki.fi, http://www.meta-net.eu

META-NET White Paper -sarja on ladattavissa kielikohtaisesti osoitteessa
http://www.meta-net.eu/whitepapers.