5.3.2012

CLARIN ERIC on perustettu

Euroopan komissio myönsi 29.2.2012 CLARINille kauan odotetun oikeudellisen aseman eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ERIC, European Research Infrastructure Consortium).

Uusi CLARIN ERIC on merkittävä tiedepoliittinen askel. ERICin myötä vakiintuu ja helpottuu se kielivaroihin liittyvä eurooppalainen yhteistyö, jota CLARIN-verkostossa on suunniteltu ja valmisteltu vuodesta 2006 alkaen.

CLARIN ERIC pyrkii kielivarantojen ”yhden luukun periaatteeseen”, jolla eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat kielivarat eli kielentutkimuksen aineistot, työkalut ja muut palvelut tuodaan eri maiden tutkijoiden saataville yhdellä kirjautumisella. Samalla aineistojen ja työkalujen yhteensopivuutta parannetaan.

CLARIN ERICin toiminta perustuu sekä kansallisten tutkimusverkostojen että toisaalta kansallisten teknisiä tukipalveluja tuottavien organisaatioiden koordinoituun yhteistyöhön. CLARIN ERICin jäsenmaat sitoutuvat panostamaan omalta osaltaan yhteiseen tutkimusinfrastruktuuriin sekä noudattamaan ja tukemaan yhdessä sovittuja toimintatapoja.

Suomessa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio valmistelee parhaillaan CLARIN ERICiin liittymistä. CLARIN ERICin edellyttämistä teknisistä palveluista vastaa Suomen osalta Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Kielentutkijoiden palveluiden kehittämiseen on siten jatkossa entistä paremmat lähtökohdat.