18.3.2022

Suomalaisen viittomakielen korpuksen kerronta-aineiston ladattava versio (CFinSL-elicit-dl) paketoitiin uudelleen

Suomalaisen viittomakielen korpuksen (CFinSL) sisältö on ollut ladattavissa Kielipankin latauspalvelun kautta sen jälkeen, kun LAT-alusta poistui käytöstä. Alkuperäiset latauspaketit ovat kuitenkin osoittautuneet opetuskäytössä liian suuriksi, koska tiettyjä aineiston osia on välttämätöntä ladata usein kurssien yhteydessä. Tilanteen helpottamiseksi korpuksen kerronta-aineisto (CFinSL-elicit) on nyt paketoitu uudelleen hieman pienempiin osiin siten, että yksittäinen latauspaketti sisältää vain yhden istunnon tiedostot (ts. yhden viittojan tiettyyn kerrontatehtävään liittyvät videotallenteet ja annotaatiotiedostot).

Samaan korpuskokonaisuuteen kuuluvan keskusteluaineiston (CFinSL-conv) latauspaketit ovat toistaiseksi ennallaan. Kummankaan osa-aineiston sijainti tai sisältö ei ole muuttunut.

Lisätietoa Suomalaisen viittomakielen korpuksen saatavilla olevista versioista löytyy CFinSLaineistoryhmän sivulta.