11.6.2021

ANEE:n leksikaaliset portaalit akkadille

Muinaisen Lähi-idän imperiumit-huippuyksikön (ANEE) tiimi 1 on luonut kaksi leksikaalista portaalia joissa ensimmäistä kertaa havainnollistetaan akkadinkielisten sanojen leksikaalisia suhteita sanaverkkoina. Käyttämällä fastText ja Pointwise Mutual Information (PMI) menetelmiä olemme luoneet leksikaaliset portaalit jotka mallintavat paradigmaattisia ja syntagmaattisia suhteita sanojen välillä.