<< Lahjoita puhetta -aineistosivu (yritykset)

In English

Tietosuojailmoitus tai seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Ohjeita yrityksille ja muille ei-akateemisille organisaatioille, jotka käsittelevät Lahjoita puhetta -aineistoja

 

Lahjoita puhetta -aineistopaketit sisältävät puheäänitteitä ja niiden tekstimuotoisia litteraatteja. Koska on mahdollista, että yksittäinen puhuja olisi tunnistettavissa ainakin epäsuorasti aineistossa esiintyviä tietoja yhdistelemällä, aineisto sisältää tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietoja. 

Kun Kielipankin kautta saatua Puhelahjat-aineistoa käsitellään yrityksen tarkoituksiin, yrityksen tulee ylläpitää julkista selostetta aineistoon liittyvien henkilötietojen käsittelystä ja toimittaa dokumentin linkki Kielipankille. Selosteen tarkoitus on auttaa rekisteröityjä ymmärtämään, millaisiin tarkoituksiin heidän tietojaan käytetään. 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen informoinnista on tietosuojavaltuutetun sivuilla, https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi. 

Kielipankki ja Helsingin yliopisto eivät vastaa yrityksen/organisaation tuottaman dokumentaation sisällöstä, oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Alla on lueteltu tietoja, joita yleensä ainakin tarvitaan tietosuojailmoitukseen. Tarkistathan ajantasaiset ohjeet tietosuojavaltuutetun sivuilta. 

 • Rekisterinpitäjänä toimiva yritys tai muu ei-akateeminen organisaatio ja yhteystiedot
 • Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on ilmoitettava rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tai organisaation oman käsittelytarkoituksen (ei siis esimerkiksi Kielipankin) osalta.
  • Huomaa kuitenkin, että alkuperäisen Lahjoita puhetta -aineiston keräämisen oikeusperusteena on ollut oikeutettu etu, ks. Lahjoita puhetta -kampanjan tietosuojaseloste.
 • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun
 • Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista (henkilötietoryhmät ja rekisteröityjen ryhmät)
  • Mainitse kyseiseen tarkoitukseen käytettävän Lahjoita puhetta -aineiston/-aineistojen otsikko ja viitetiedot (ks. Lahjoita puhetta -aineistosivu).
  • Mainitse myös, että aineiston sisältämät tiedot on saatu Kielipankin kautta. (Kielipankista saatavaa Lahjoita puhetta -aineistoa käsiteltäessä tietoja ei siis kerätä suoraan rekisteröidyiltä.)
  • Kielipankista saatavan alkuperäisen Lahjoita puhetta -aineiston sisältämiä henkilötietoja on kuvattu aineiston akateemista tutkimuskäyttöä koskevissa tietosuojaehdoissa. Kuvauksesta voi tarvittaessa muokata sopivan version.
 • Tietojen vastaanottajat
  • Tietojen vastaanottajilla ei tarkoiteta rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen tai organisaation omia työntekijöitä vaan mahdollisia muita tahoja.
  • Huomaa, että Lahjoita puhetta -aineistoa koskevien sopimusehtojen mukaan tietojen vastaanottajat voivat olla vain käsittelijöinä toimivia alihankkijoita tai palveluntarjoajia, joiden kanssa on tehty lain edellyttämät sopimukset.
 • Tietojen siirtäminen ETA-maiden ulkopuolelle
 • Automatisoitu päätöksenteko
 • Kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan (säilytysaika ja määrittämiskriteerit)
  • Tietosuojailmoitukseen tulee kirjata mahdollisimman tarkka arvio ajankohdasta, jolloin henkilötietojen käsittelytarve päättyy.
  • Huomaa, että henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin käsittelyyn on lain mukainen peruste, kuitenkin enintään 10 vuotta.
 • Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on

 

 

Lahjoita puhetta -aineistojen käytön yleiset ehdot (yrityksille ja ei-akateemisille organisaatioille)

 

<< Lahjoita puhetta -aineistosivu (yritykset)

 

 

Viimeksi päivitetty: 9.5.2023


Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2023042023

Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot