Valmiin kielivaran siirtäminen Kielipankkiin saataville

Nämä toimenpiteet FIN-CLARIN suorittaa yhdessä kielivaran oikeudenhaltijan/tuottajan kanssa, kun kieliaineisto tai työkalu on valmis ja se halutaan siirtää Kielipankkiin.

 1. Kun kielivaran oikeudenomistaja ilmoittaa alustavasti haluavansa tallettaa kielivaran Kielipankkiin, FIN-CLARIN lisää kielivaraa koskevat tiedot Tulossa olevat kielivarat -sivulle. Neuvottelut tallennussopimuksesta aloitetaan.
 2. Kielivaran kuvailutiedot kootaan META-SHARE-palveluun, mikäli ne eivät ole siellä ennestään.
 3. Kielivarasta tehdään tallennussopimus ja aineisto toimitetaan sovitussa muodossa FIN-CLARINille.

  Loput toimenpiteet ovat FIN-CLARINin ja CSC:n Kielipankki-ylläpidon vastuulla:

 4. FIN-CLARINin vastaanottaman kielivaran tiedot näkyvät Käsittelyssä olevat kielivarat -taulukossa. Vastaanotettu aineisto varmuuskopioidaan tiedostopakettina Kielipankin sisäiseen arkistoon.
 5. FIN-CLARIN siirtää aineiston lisenssiehtojen mukaisesti saataville Kielipankin palveluiden kautta (Korp, laskentaympäristö, latauspalvelu tms.). Kielivaran käsittelyvaihetta voi seurata Käsittelyssä olevat kielivarat -taulukosta.
 6. Kun kielivarasta on julkaistu META-SHARE-kuvaus ja aineisto on siirretty Kielipankkiin, kielivara tai sen uusi versio saa pysyvän yksilöllisen tunnisteen (URN).
 7. Mikäli kyseessä ei ole CLARIN PUB -lisensoitu kielivara, CSC lisää sen tiedot Kielipankin oikeudet -palveluun (LBR, Language Bank Rights), minkä jälkeen siihen voidaan sähköisesti hakea ja myöntää käyttöoikeuksia. Tämä vaihe näkyy jälleen Käsittelyssä olevat kielivarat -taulukossa.
 8. Kielivaran URN-tunniste/-tunnisteet sekä lisenssi- ja saatavuustiedot päivitetään tarvittaessa META-SHARE-palveluun.
 9. Kielivaran jokainen julkaistu versio dokumentoidaan ja varmuuskopioidaan FIN-CLARINin toimesta erillisenä tiedostopakettina Kielipankin sisäiseen arkistoon.
 10. Lopuksi kielivaran tiedot siirretään Kielipankkiin tallennetut aineistot -taulukkoon ja julkaisuprosessi on valmis.
Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot