In English

Konferenssin verkkosivut on siirretty osoitteeseen:

http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261

Päivitäthän kirjanmerkkisi!

Research Data and Humanities – RDHum 2019

Oulun yliopisto, 14.-16.8.2019

 

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

RDHum-konferenssin järjestävät yhdessä Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä FIN-CLARIN ja Kielipankki. Tapahtuma on ensimmäinen konferenssisarjassa, joka kokoontuu joka toinen vuosi jossakin FIN-CLARIN-konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Ensimmäisen tilaisuuden tapahtumapaikaksi on valittu Oulu, jossa 50 vuotta sitten koottiin siihen aikaan erittäin laaja kielitieteellinen sähköinen tutkimusaineisto, Oulun korpus. Konferenssin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Konferenssiin voi osallistua seuraavilla tavoilla:

 1. Abstrakti sekä esitelmä (joko 10 min + 5 min keskustelulle tai 20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa. Mikäli tekijä haluaa pitää lyhyen esitelmän, abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät (sekä alustavat tulokset). Lyhyt esitelmä tai posteri sopii esimerkiksi uuden, vasta kehitteillä olevan menetelmän tai muun alkuvaiheessa olevan tutkimuksen esittelyyn. Kannustamme myös opiskelijoita mukaan. Pitkän esitelmän abstraktiin tulee sisältyä tutkimustavoite, aineisto, menetelmät ja tulokset.
 2. Abstrakti ja lyhyt artikkeli sekä lyhyt esitelmä (10 min + 5 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä lyhyt artikkeli (4–8 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä alustavat tulokset. Hyväksytyt lyhyet artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
 3. Abstrakti ja pitkä artikkeli sekä esitelmä (20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä pitkä artikkeli (8–12 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä tulokset. Hyväksytyt pitkät artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
 4. Työpaja- ja tutoriaaliehdotus.
  Konferenssiesitelmien lisäksi tapahtumassa on mahdollista järjestää työpajoja ja tutoriaaleja. Työpajoihin kokoonnutaan käsittelemään jotain tiettyä konferenssiin sopivaa teemaa, tutoriaaleissa voidaan puolestaan käsitellä aineistoa, ohjelmia ja esitellä metodologisia ratkaisuja. Työpajat ja tutoriaalit voi suunnata erityisesti jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi jatko- ja tutkinto-opiskelijoille. Työpajan tai tutoriaalin vetäjä lähettää abstraktin (500 sanaa), jossa esitellään tilaisuuden aihe ja tavoite ja tavoiteltu yleisö 31.12.2018 mennessä. Hyväksymisen jälkeen työpajat ja tutoriaalit ilmoitetaan konferenssin verkkosivuilla. Työpajoihin lähetettävästä aineistosta annetaan sen jälkeen tarkemmat ohjeet.

Tärkeät päivät

 • Työpaja-/tutoriaaliehdotusten lähettäminen: 1.12.-31.12.2018
 • Työpaja-/tutoriaaliehdotusten hyväksyminen: 15.1.2019
 • Abstraktien ja mahdollisten artikkelien lähettäminen: 16.1-28.2.2019
 • Abstraktien ja artikkelien hyväksyminen: huhtikuu 2019
 • Julkaisuvalmiiden tekstien lähettäminen viimeistään: 9.6.2019
 • Konferenssi: 14.-16.8.2019

Pääpuhujat

 • Anna Cermakova, Marie Sklodowska-Curie Fellow
  Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham
 • Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö
  Tietoarkisto
 • Veronika Laippala, apulaisprofessori
  Turun yliopisto

Tiedustelut sähköpostitse osoitteella: RDHum2019 [ÄT] oulu.fi

Järjestelytoimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Maria Frick (Oulun yliopisto)
 • Niina Kunnas (Oulun yliopisto)
 • Mietta Lennes (FIN-CLARIN)
 • Santeri Palviainen (Oulun yliopisto)
 • Valtteri Skantsi (Oulun yliopisto)
 • Katja Västi (Oulun yliopisto)
 • Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)

Tieteellinen toimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Ulla-Maija Forsberg (Kotimaisten kielten keskus Kotus)
 • Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
 • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
 • Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg)
 • Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
 • Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
 • Tommi Kurki (Turun yliopisto)
 • Krister Lindén (Helsingin yliopisto)
 • Pekka Manninen (CSC – IT Center for Science)
 • Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
 • Eetu Mäkelä (Helsingin yliopisto)
 • Costanza Navarretta (University of Copenhagen)
 • Minna Ruckenstein (Helsingin yliopisto)
 • Inguna Skadiņa (University of Latvia)
 • Koenraad de Smedt (University of Bergen)
 • Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto)
 • Jurgita Vaičenonienė (Vytautas Magnus University)
 • Kadri Vider (University of Tartu)
 • Stefan Werner (University of Eastern Finland)