FIN-CLARIN -johtoryhmän kokous

Aika: ke 7.8.2018 klo 13.00–14.00 (15.00)
Paikka: Skype-videokokous.

Osallistujat:
Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
Ulla-Maija Forsberg (Kotus)
Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
Jarmo H. Jantunen (Jyväskylän yliopisto)
Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
Krister Lindén, pj.
Hanna Westerlund, siht.

KESKUSTELUPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04

2. Sähköpostikokouksen 6.8.-10.8. asialistalla oleva asia 1: RDHum Research Data in Humanities -konferenssin ensimmäinen kutsu

 • Konferenssin painopiste metodologia ja aineisto: mitä tutkittu ja miten, laaja yleiskatsaus digitaalisen humanismin kenttään.
 • Muita tapahtumia: metodifestivaali, mm. JY, TaY. Langnetin kesäkoulu elokussa 2019
 • Jatkossa konferenssilla voisi olla oma teema, ei kuitenkaan ensimmäisellä tapahtumalla.
 • Mahdollisia plenaristeja Veronika Laippala TY, digitaalisen tutkimuksen apulaisprofessori. Tietoarkiston edustaja ja tietosuoja? Sosiaalisen median tutkija?
 • Ehdotuksia Tieteellisen toimikunnan jäseniksi: FIN-CLARIN johtoryhmä, HELDIG
 • Rahoitushakemus: TSV edellyttää osallistumismaksua; FIN-CLARINilta voi mahdollisesti hakea rahoitusta matkakuluihin

3. Sähköpostikokouksen 6.8.-10.8. asialistalla oleva asia 2: GDPR ja sen ottaminen huomioon Kielipankin toiminnassa, keskustelua ja kommentteja

 • https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinJory201808610SahkopostikokousEL
 • Henkilötietojen käsittelyn peruste on 24.5.2018 alkaen yleisen edun mukainen tutkimus kaikkien niiden aiemmin kerättyjen, henkilötietoja sisältävien aineistojen osalta, joiden tallennuksesta on FIN-CLARINin kanssa sovittu ja joiden kohdalla tutkittavilta saatujen suostumusten ei katsota täyttävän tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. (https://www.kielipankki.fi/uutiset/paivityksia-kielipankin-tietosuojakaytanteisiin/)
 • FIN-CLARINissa seurataan asetuksen soveltamisen kansallisen lainsäädännön tilannetta.

4. Sähköpostikokouksen 6.8.-10.8. asialistalla oleva asia: tiedotusasiat

 • Suomen toinen ELRC-työpaja järjestetään 24.10.2018 Helsingissä ja FIN-CLARIN vastaa sen järjestelyistä. ELRC edistää konekäännösalustan CEF eTranslation kehittämistä. Alustan käyttöoikeuksia voivat hakea myös yliopistoissa työskentelevät, hakuohje löytyy sivulta https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Use+CEF+eTranslation+as+a+stand-alone+service
 • Turun yliopiston rehtori myönsi Digilang-hankkeelle rahoitusta digitaalisten kieliaineistojen täydentämiseen (Tommi Kurki) http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/yliopisto-myonsi-neljan-miljoonan-euron-rahoituksen-tutkimusaineistoihin.aspx
 • Kotuksen uudeksi erityisasiantuntijaksi kieliaineistojen hallintaan on palkattu Niko Partanen Toni Suutarin tilalle määräajaksi. Myös erityisavustaja Ulriikka Puura hoitaa Kielipankkiin liittyviä asioita Kotuksessa.

5. Kokous päättyi klo 14.12

Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot