Kielipankki-article on the University of Helsinki’s homepage

Link to the article: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kielipankki-sailoo-kielta-ja-kulttuuria