In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (findarc)

Aineiston nimi: Suomenkielisen pimeän verkon kauppapaikka-aineisto (findarc)

Kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2022062221
L
isenssi: urn:nbn:fi:lb-2022062223

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto
33014 Tampereen yliopisto

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Tampereen yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: dpo@tuni.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät

Aineisto saattaa sisältää tietoja sivustolle viestejä jättäneiden henkilöiden tai heidän kuvaamiensa muiden henkilöiden iästä, sukupuolesta, kotipaikkakunnasta, etnisestä alkuperästä, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista tunnistetekijöistä ja se sisältää käyttäjätunnuksia, joissa voi olla henkilön tunnistamista edesauttavia tietoja.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla CLARIN-palvelun käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.
  • Aineistossa olevia henkilötietoja, pois lukien nimimerkkien mahdollisesti sisältämät epäsuorat tiedot, saa käsitellä ainoastaan niiden poistamis-, anonymisointi- tai pseudonymisointitarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

  • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietoturva

  • Aineiston sisältämien henkilötietojen käsittelyyn liittyy riskejä, jotka edellyttävät erityisen korkeaa tietoturvan tasoa. Aineiston käsittelystä on tehty riskiarviointi osana sen kerryttänyttä hanketta.

Muut Käyttäjän tietosuojaehdot

  • Mikäli aineistossa havaitaan suoria henkilötietoja, niistä on ilmoitettava Oikeudenhaltijalle.

Kuinka kauan Aineisto sisältää henkilötietoja

  • Aineisto ei sisällä henkilötietoja enää vuonna 2132.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Käyttäjän on ilmoitettava hankkeensa yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille käyttöoikeushakemuksen yhteydessä. Muuttuneet tai puuttuvat tiedot voi ilmoittaa erillisellä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Näitä tietosuojaehtoja on viimeksi päivitetty 18.4.2023.

 


Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022062225