Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (digitala-yki)

In English

Aineiston nimi: DigiTalan YKI-aineisto (digitala-yki)

Aineiston kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012629
Lisenssi: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012632

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

 • Puhujien taustatietoja (mikäli henkilö on antanut luvan tiedon tallentamiseen):
  • Äidinkieli
  • Kansalaisuus
   Sukupuoli
   Ikä
   YKI-kokeen taso
   YKI-kokeen arvosanat (tehtävänannot eivät ole saatavilla)
 • Osallistujien puheäänitteet (puhetta tehtävänantojen ohjaamista aiheista)

 • Osallistujien puhesuoritusten ihmisarviot (pisteet ja sanallinen palaute)

 • Arvioijien taustatiedot (kysely):

  • Äidinkieli
   Muu kielitaito
   Arviointikokemus vuosina tietyllä vaihteluvälillä, esim. 1–5 vuotta
 • Arvioijien antamat arviot opiskelijoiden suorituksista

 • Arvioijien palautteet kehitettävästä työkalusta, arvioinnista ja arviointikoulutuksesta

Rekisteröityjen ryhmät

 • Aineisto sisältää Yleisten Kielitutkintojen suomen ja ruotsin kielen puhumisen kokeisiin vuonna 2020 osallistuneiden tietoja. Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja kielitutkintoja, joissa arvioidaan yleiskielen osaamista käytännön tilanteissa. Rekisteröidyt ovat eri kielitaustoista ja kansallisuuksista puhuvat suomea tai ruotsia toisena tai vieraana kielenä. Tarkemmat tiedot rekisteröidyistä löytyvät aineiston taustatietotaulukoista.

 • Puhesuoritusten arvioijat: kieltenopettajia ja muita kielen asiantuntijoita

 

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
  Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Muut tietosuojaehdot

Aineistoa ei saa käyttää puhujan henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Arvio ajankohdasta, jonka jälkeen Aineisto ei enää sisällä henkilötietoja

Aineisto sisältää henkilötietoja n. vuoteen 2100 asti.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 21.1.2024.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2023092925