CLARIN RES loppukäyttäjän lisenssisopimus +NC +INF +LOC +PRIV +DEP 1.0

Show this license text in English

Kielivara: Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI) (URN: urn:nbn:fi:lb-20140730163)

Oikeudenhaltija: University of Oulu

Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa luvansaajan omaan käyttöön muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

  • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.
  • PLAN: Käyttäjältä edellytetään tutkimussuunnitelmaa.

Yleiset käyttöehdot

  • BY: Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä.
  • NC: Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
  • INF: Mikäli kielivarasta syntyy tieteellinen julkaisu, siitä pitää tiedottaa kielivaran oikeudenhaltijalle.
  • LOC: Kielivaran käyttö on sallittu ainoastaan tietyllä palvelimella, eikä sitä saa siirtää tai kopioida muualle.
  • PRIV: Kielivara sisältää henkilötietoja.

Levittämiseen liittyvät ehdot

  • NORED: Kopioita ei saa levittää.
  • DEP: Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen.

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.