CLARIN PUB loppukäyttäjän lisenssisopimus +BY +PRIV 1.0

Show this license text in English

Kielivara: Eduskunnan täysistunnot: tekstiaineisto (URN: urn:nbn:fi:lb-201407305)

Oikeudenhaltija: The Parliament of Finland

Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa, levittää kielivaran kopioita sekä esittää kielivaraa julkisesti muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Yleiset käyttöehdot

  • BY: Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä.
  • PRIV: Kielivara sisältää henkilötietoja (lisätietoa).

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.