CLARIN PUB loppukäyttäjän lisenssisopimus +BY +PRIV +ND +OTHER v2.1

Show this license text in English

Aineistot:

Oikeudenhaltija: The Parliament of Finland

Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida Aineistoa, levittää Aineiston kopioita sekä esittää Aineistoa julkisesti muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat Käyttäjälle Aineiston käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Käyttöön liittyvät ehdot

  • BY: Aineiston tekijä(t) on mainittava käytön yhteydessä.
  • PRIV: Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä Käyttäjän on noudatettava aineistokohtaisia tietosuojaehtoja. Käyttäjä saa käsitellä Aineiston sisältämiä henkilötietoja vain niin kauan kuin sillä on käsittelyyn lainmukainen peruste, minkä jälkeen henkilötiedot on poistettava.

Välittämiseen liittyvät ehdot

  • ND: Aineistosta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen Aineiston osia sisältävien uusien teosten välittäminen on kielletty.

Muut käyttöehdot

  • OTHER: Aineistoon liittyy muita erikoisehtoja, joihin Käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.
  • Voit levittää videoiden tai äänitteiden muokkaamattomia kopioita, upottaa niitä muuhun sisältöön tai tehdä linkkejä alkuperäisiin videoihin, mutta et saa käyttää videoiden yhteydessä eduskunnan graafista ilmettä tai antaa sellaista vaikutelmaa, että muu sisältö olisi eduskunnan hyväksymää.

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Aineiston käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

Kielipankilla on oikeus tehdä näihin ehtoihin muutoksia perustelluista syistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi viranomaisen antamiin ohjeisiin, hyviin käytäntöihin tai tietosuojalainsäädännön tai muun soveltuvan lainsäädännön muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan 60 päivää ennen niiden voimaantuloa Kielipankin verkkosivuilla sekä sähköpostitse niihin osoitteisiin, jotka on ilmoitettu Kielipankille Aineiston käyttöoikeuden hakemisen yhteydessä.

Viimeksi päivitetty : 17.05.2023

Tämän lisenssin pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2019112621