CLARIN RES loppukäyttäjän lisenssisopimus +ND +OTHER 1.0

Show this license text in English

Kielivara: Corpus of Contemporary American English - Kielipankin ladattavat versiot (URN: urn:nbn:fi:lb-2017061923)

Oikeudenhaltija: Mark Davies

Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa luvansaajan omaan käyttöön muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

  • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.
  • PLAN: Käyttäjältä edellytetään tutkimussuunnitelmaa.

Yleiset käyttöehdot

  • BY: Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä.

Levittämiseen liittyvät ehdot

  • NORED: Kopioita ei saa levittää.
  • ND: Kielivarasta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen kielivaran osia sisältävien uusien teosten levittäminen on kielletty.

Muut käyttöehdot

  • OTHER: Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.
  • Aineisto on käytettävissä ainoastaan FIN-CLARINin jäsenorganisaatioissa Suomessa.
    Aineistoon sovelletaan lisärajoituksia, jotka on kuvattu englanniksi osoitteessa https://www.corpusdata.org/restrictions.asp (käytössä on lisenssivaihtoehto #10).

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.