CLARIN RES loppukäyttäjän lisenssisopimus +NC +PRIV +ND +DEP +OTHER 1.0

Show this license text in English

Kielivara: Suomalaisen viittomakielen korpus: keskusteluaineisto (URN: urn:nbn:fi:lb-2019012323)

Oikeudenhaltija: Jyväskylän yliopisto

Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa luvansaajan omaan käyttöön muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

  • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.
  • PLAN: Käyttäjältä edellytetään tutkimussuunnitelmaa.

Yleiset käyttöehdot

  • BY: Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä.
  • NC: Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
  • PRIV: Kielivara sisältää henkilötietoja (lisätietoa).

Levittämiseen liittyvät ehdot

  • NORED: Kopioita ei saa levittää.
  • ND: Kielivarasta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen kielivaran osia sisältävien uusien teosten levittäminen on kielletty.
  • DEP: Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen.

Muut käyttöehdot

  • OTHER: Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.
  • Aineisto sisältää ns. erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, joiden suhteen sen luvansaaja on vaitiolovelvollinen. Henkilötietoja sisältävän aineiston käsittely on sallittua ainoastaan suojatussa ympäristössä.

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.