CLARIN RES loppukäyttäjän lisenssisopimus +NC +PRIV +DEP +OTHER 1.0

Show this license text in English

Kielivara: Muunnellun puheen korpus (URN: urn:nbn:fi:lb-2018060621)

Oikeudenhaltija: Tomi Kinnunen, Rosa González Hautamäki, Md Sahidullah, Ville Hautamäki, Stefan Werner, Maria Bentz

Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa luvansaajan omaan käyttöön muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

 • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.
 • PLAN: Käyttäjältä edellytetään tutkimussuunnitelmaa.

Yleiset käyttöehdot

 • BY: Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä.
 • NC: Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • PRIV: Kielivara sisältää henkilötietoja.

Levittämiseen liittyvät ehdot

 • NORED: Kopioita ei saa levittää.
 • DEP: Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen.

Muut käyttöehdot

 • OTHER: Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.
 • Aineisto sisältää henkilötietoja ja sitä käsittelevän tutkijan tulee tutustua aineiston tietosuojaselvitykseen kirjattuihin tietoihin aineiston luovutusperusteista, sen sisältämistä henkilötietoryhmistä sekä suojatoimista. Tutkijalla on oikeus käsitellä aineistoa vain käyttöoikeushakemuksessa ilmoittamaansa tutkimustarkoitukseen.

  http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2018121021

  ***

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.