CLARIN ACA loppukäyttäjän lisenssisopimus +NC +PRIV +DEP +OTHER 1.0

Show this license text in English

Kielivara: Puheen ja EGG:n samanaikaiset tallenteet (URN: urn:nbn:fi:lb-20140730182)

Oikeudenhaltija: Paavo Alku

Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa opiskelu-, opetus- tai tutkimuskäyttöön muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

 • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.

Yleiset käyttöehdot

 • BY: Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä.
 • NC: Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • PRIV: Kielivara sisältää henkilötietoja (lisätietoa).

Levittämiseen liittyvät ehdot

 • NORED: Kopioita ei saa levittää.
 • DEP: Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen.

Muut käyttöehdot

 • OTHER: Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.
 • Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aineistokohtaisia tietosuojaehtoja.

  Ennen tämän sopimuksen hyväksymistä ja Kielivaran (jäljempänä ”Aineiston”) käsittelyn aloittamista Käyttäjän on varmistettava, että sillä on oman organisaationsa ohjeiden mukaan oikeus hyväksyä lisenssi ja tietosuojaehdot.

  Tämän Aineiston tietosuojaehdot: urn:nbn:fi:lb-2021062230

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.