Muoto-opin arkiston kaikki aineisto sekä keruukertomukset skannattuina pdf-tiedostoina

Tämä aineisto on muuten sama kuin ”Muoto-opin arkiston kaikki aineisto skannattuina pdf-tiedostoina” paitsi että mukana ovat myös aineiston kerääjien kirjoittamat keruukertomukset. Joistakin pitäjistä kertomuksia on useita, mutta joistakin harvoista ei ole kertromusta lainkaan.