DigiTala (2019–2023)

In English

Aineiston viimeisimmät versiot:  
DigiTala: lukioissa ja yliopistossa kerätty S2-aineisto, syksy 2021
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Lataa aineisto
DigiTala: lukioissa kerätty S2-aineisto, kevät 2021
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Lataa aineisto
DigiTala: aikuisoppijoilta kerätty ruotsi toisena kielenä -aineisto, kevät 2023
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Lataa aineisto
DigiTalan YKI-aineisto
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Lataa aineisto
Etsi muut saatavilla olevat versiot  

Aineiston sisältö

Tämä resurssi sisältää näytteitä L2-suomea ja L2-ruotsia puhuvilta henkilöiltä, transkriptioita, ihmisten antamia arvioita, oppijoiden vastauksia testin jälkeisiin kyselyihin ja arvioijien vastauksia arvioinnin jälkeisiin kyselyihin. Aineisto on kerätty DigiTala-tutkimushankkeessa (2019-2023) suomea tai ruotsia toisena kielenä oppivilta aikuisopiskelijoilta.

DigiTala-tutkimushankkeen (2019-2023) päätavoitteena on kehittää digitaalinen työkalu, joka käyttää automaattista puheentunnistusta ja automaattista pisteytystä suomen- ja ruotsinkielisten oppijoiden suullisen kielitaidon arviointiin. Työkalu antaa myös automaattista palautetta oppijoiden puhesuorituksista. Hankkeessa kehitetyn digitaalisen työkalun tarkoituksena on mahdollistaa suullisen kielitaidon arviointi korkean tason kielikokeissa. Lisäksi oppilaat voivat harjoitella ääntämistä ja puheen tuottamista vierailla kielillä itsenäisesti koulun ulkopuolella tai ilman opettajan ohjausta kielitunneilla.

Hankkeen aikana kerättiin aineistoa suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevilta lukiolaisilta ja yliopisto-opiskelijoilta. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin suomen ja ruotsin yleisten kielitutkintojen (Yleiset kielitutkinnot, YKI) puheaineistoa.

Hanke on Suomen Akatemian rahoittama 2019-2023, ja siinä yhdistyvät Helsingin yliopiston (apurahanumero 322619), Aalto-yliopiston (apurahanumero 322625) ja Jyväskylän yliopiston (apurahanumero 322965) asiantuntemus puheen ja kielen prosessoinnissa, kielikasvatuksessa ja fonetiikassa. Nykyinen hanke perustuu pilottihankkeen aikana saatuihin kokemuksiin, ks. DigiTala (2015-2017).

Lisätietoja sisällöstä ja eri korpusversioita koskevista ehdoista ja edellytyksistä löytyy kunkin aineistoversion kuvailutiedoista.

Lisätiedot

DigiTala-hankkeen (2019-2023) verkkosivusto

DigiTala-hankkeen materiaaleja: Tehtävät, kyselylomakkeet ja arviointikriteerit


 Viimeksi päivitetty: 31.01.2024

Tämän sivun pysyvä tunniste: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024013002

Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot