Suomeksi

DMA, The Digital Morphology Archives

Resources:
Digital Morphology Archives
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
Instructions in Finnish for using the Digital Morphology Archive in Korp
Select the corpus in Korp icon-question-circle
The Word Notes of the Digital Morphology Archives
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-rightAttribution instructions
Apply for rights to access the resource
Search for all versions in META-SHARE

The Digital Morphology Archives (DMA) contains 403 963 morphologically coded dialectal clauses from 160 parishes in different parts of Finland. In addition, the archive contains pictures in pdf format of the word notes on which the example clauses are based. These examples describe the morphological phenomena in context. They are extracts from the spontaneous speech of the informants.

The DMA data are based on the Morphology Archives originally available in paper format. The example clauses are available in the Language Bank of Finland’s concordance service Korp, without registration and for unrestricted use licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. The scanned word notes are available by a separate application via the Language Bank Rights (https://lbr.csc.fi).

More information on how to use DMA in Korp: DMA Korp User Guide

Search for references to the language resource in Google Scholar

This resource group page has a Persistent Identifier: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021061101

In English

DMA, Digitaalinen muoto-opin arkisto

Aineistot:
Digitaalinen muoto-opin arkisto
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Viittausohje tähän versioon
Ohjeita Digitaalisen muoto-opin arkiston (DMA) käyttämiseksi Korpissa
Avaa aineisto Korp-palvelussa icon-question-circle
Digitaalisen muoto-opin arkiston sanaliput
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Viittausohje tähän versioon
Hae käyttöoikeutta

Digitaalinen muoto-opin arkisto (DMA) sisältää 403 963 morfologisesti koodattua murrelause-esimerkkiä 160 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Sen lisäksi arkisto sisältää on pdf-kuvat niistä arkiston paperilipuista, joista esimerkkilauseet ovat peräisin. Lause-esimerkit kuvaavat morfologisia ilmiöitä esiintymiskontekstissaan. Ne ovat poimintoja informanttien spontaanista puheesta.

DMA-aineisto pohjautuu alun perin paperimuotoiseen Muoto-opin arkistoon.

Lause-esimerkit ovat Kielipankin kautta avoimesti saatavilla konkordanssipalvelu Korpissa ilman kirjautumista. Sanaliput ovat saatavissa luvan hakeneille käyttäjille.

Etsi viittauksia aineistoon Google Scholar -palvelusta.