Courses and training

Suomeksi

FIN-CLARIN offers several methodological courses online every year. The courses are designed especially for graduate and postgraduate students in Humanities, Social Sciences and Behavioural Sciences who use research materials or corpora containing text or speech.

Listed in the Digital Humanities Course Registry

Students from all Finnish universities can participate for free. If space allows, participants can also be accepted from universities outside Finland. The courses are offered via the Moodle learning environment of the University of Helsinki. It is possible to log in directly with the user credentials of any member organization of the HAKA and eduGAIN federations. Please try to log in to Moodle well in advance. If you discover that you have no access, temporary user accounts are available for course participation upon timely request from the teacher.

Courses by FIN-CLARIN (2022-2023)

 • KIK-404. Corpus Linguistics and Statistical Methods – Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (5 ECTS), online course 5.9.-21.10.2022 and 16.1.-3.3.2023 (Finnish and English)
  • Both in the autumn and in the spring term, there are alternative study groups in English and in Finnish.
  • How to enrol: Students registered at the University of Helsinki must enrol normally via Sisu during the registration period of the course (see course page, link above). Students of other universities can enrol by directly joining the course area on Moodle. In case the maximum capacity of the course is exceeded, Moodle enrolment may be closed from new students.
  • The link to Moodle and instructions for joining the course area will appear on the course page (see link above) by the Friday of the week preceding the course start.
 • KIK-LG212. Puheen analyysin perusteet – Introduction to Speech Analysis (5 ECTS), online course 31.10.-16.12.2022 (will be organized in parallel with the MA level course LDA-P302 Speech analysis methods, similarly to autumn 2021)
  • The course can be taken in English or in Finnish.
  • How to enrol: Students registered at the University of Helsinki must enrol normally via Sisu during the registration period of the course (see course page, link above). Students of other universities can enrol by directly joining the course area on Moodle. In case the maximum capacity of the course is exceeded, Moodle enrolment may be closed from new students.
  • The link to Moodle and instructions for joining the course area will appear on the course page (see link above) by the Friday of the week preceding the course start.
 • LDA-T309. Data Clinic / Aineistoklinikka (5 ECTS), online course, 11.11.2022 – 21.04.2023, materials available in English. During this course, the general meetings will be organized online. The participants will also work in small study groups with their peers. The groups may decide to meet either online or on the site of their preference.
  • The course has been previously organized under the name Corpus Clinic.

Courses organized by other organizations collaborating with FIN-CLARIN

 

Kurssit ja koulutus

In English

FIN-CLARIN tarjoaa vuosittain useita avoimia menetelmäkursseja verkko-opetuksena. Kurssitarjonta on suunnattu erityisesti humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja käyttäytymistieteellisten alojen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tekstimuotoisia aineistoja tai puheaineistoja.

Listed in the Digital Humanities Course Registry

Verkkokursseille voi osallistua ilmaiseksi kaikista suomalaisista yliopistoista käsin. Tilan ja opetuskielen salliessa kursseille voidaan ottaa myös ulkomaisia opiskelijoita. Oppimisympäristönä käytetään Helsingin yliopiston Moodle-alustaa, jonne voi kirjautua kaikkien HAKA– ja eduGAIN-luottamusverkostoihin kuuluvien organisaatioiden tunnuksilla.

Helsingin yliopiston Moodleen kirjautumista kannattaa kokeilla hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Mikäli et onnistu kirjautumaan palveluun oman yliopistosi käyttäjätunnuksella, tarvitaan kurssia varten Helsingin yliopiston myöntämä kevyttunnus. Otathan siinä tapauksessa yhteyttä kurssin opettajaan.

Opetettavat kurssit 2022-2023

 • KIK-404. Corpus Linguistics and Statistical Methods – Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (5 op), verkkokurssina 5.9.-21.10.2022 sekä 16.1.-3.3.2023 (molemmat kurssit pidetään suomeksi ja englanniksi)
  • Kummallakin kurssilla on opiskelijan valittavissa joko suomen- tai englanninkielinen ryhmä.
  • Huomaa myös, että tätä korpuslingvistiikan kurssia suositellaan pohjatiedoksi Data Clinic-kurssille, ks. alla.
  • Edellinen verkkokurssi on pidetty 17.1. – 6.3.2022 sekä suomeksi että englanniksi.
  • Ilmoittautuminen: Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kurssille normaalisti Sisun kautta ilmoittautumisaikana. Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat liittymällä suoraan Moodle-kurssialueelle. Linkki Moodleen tulee näkyviin yllä mainitulla kurssisivulla viimeistään kurssin alkua edeltävänä perjantaina.
 • KIK-LG212. Puheen analyysin perusteet (5 op), verkkokurssina, (suomeksi ja englanniksi),  31.10.-18.12.2022 (järjestetään rinnakkain syventävän tason kurssin LDA-P302 Speech analysis methods kanssa)
  • Edellinen verkkokurssi pidettiin suomeksi ja englanniksi 1.11.–19.12.2021
  • Pääosin samansisältöinen kurssi on järjestetty aikaisempina vuosina esim. nimillä Puheen analyysin perusteet Praat- ja ELAN-ohjelmilla tai Praat-kurssi.
  • Ilmoittautuminen: Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kurssille normaalisti Sisun kautta ilmoittautumisaikana. Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat liittymällä suoraan Moodle-kurssialueelle. Linkki Moodleen tulee näkyviin yllä mainitulla kurssisivulla viimeistään kurssin alkua edeltävänä perjantaina.
 • LDA-T309. Data Clinic / Aineistoklinikka (5 op), verkkokurssina, 11.11.2022 – 21.04.2023, englanninkieliset materiaalit. Kurssin yhteiset tapaamiset pidetään etänä. Kurssin osallistujista koostettavat vertaispienryhmät voivat tarpeidensa mukaan päättää tavata joko etänä tai haluamassaan paikassa.
  • Huom. Kurssia on järjestetty aikaisemmin opintojakson nimellä Corpus Clinic. Edellinen Data Clinic-kurssi pidettiin 13.11.2020 – 23.4.2021.

Kursseilla opitaan mm. etsimään olemassa olevia teksti- ja puhekorpuksia ja tutkimaan niitä tärkeimmillä kieleen ja sen käyttöön liittyvillä menetelmillä, annotoimaan aineistoa käsin ja käyttämään joitakin automaattisia annotointi- ja jäsennystyökaluja siten, että aineiston käyttäminen ja hakujen tekeminen helpottuu, sekä tekemään aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää oman korpuksen keräämiseen, hallintaan, säilytykseen ja jakamiseen liittyvät keskeiset työvaiheet ja eettiset periaatteet.

Kursseilla käsitellään vaihtelevilla painotuksilla teksti- ja puheaineistojen käyttöä, mutta menetelmien kannalta pyritään huomioimaan molemmat aineistotyypit.

Ilmoittautuminen ja suoritusmerkinnät

 • Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat FIN-CLARINin järjestämille kursseille tavalliseen tapaan Sisussa.
 • Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat joko kurssikohtaisella verkkolomakkeella (linkki löytyy kurssisivulta ilmoittautumisaikana) tai, mikäli kurssin osallistujamäärää ei ole rajoitettu, ko. kurssin Moodle-alueelle voi liittyä suoraan ennen kurssin alkua.

Tarkemmat tiedot sisällöstä ja ilmoittautumisesta löytyvät kunkin kurssin omalta verkkosivulta. Muut kuin Helsingin yliopiston opiskelijat saavat kurssista erillisen todistuksen, jonka korvaavuudesta heidän tulee itse sopia kotiyliopistonsa kanssa ennen kurssia.

Muiden FIN-CLARINin jäsenorganisaatioiden järjestämää koulutusta

Räätälöidyt koulutukset

FIN-CLARINilta on mahdollista tilata maksullisena palveluna esimerkiksi tutkimusryhmille tai laitoksille räätälöityä lyhytkestoista koulutusta paikan päällä. Ota tarvittaessa yhteyttä, niin katsotaan voimmeko auttaa!