[suomeksi] [in English]

Viittausohje: Suomi24-2001-2015

Viittaa kielivaraan näin:

Aller Media Oy (2015). Suomi 24 2001-2015 (näyte) -korpus [tekstikorpus]. Kielipankki. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016050903

Näytä: [Bibtex] [Zotero]

Etsi viittauksia aineistoon Google Scholar -palvelusta.