Eurooppalainen kielidata-avaruus -työpaja

Vapauta datan mahdollisuudet yrityksille ja kansalaisille EU:ssa

 

Keskiviikkona 10.04.024 klo 9:00-15:15, Clarion Hotel Helsingissä

Järjestäjät:
European Language Data Space
Digitaalisten ihmistieteiden osasto, Helsingin yliopisto

Tervetuloa Eurooppalaisen kielidata-avaruuden -työpajaan!

Eurooppalainen kielidata-avaruus (European Language Data Space, LDS) ja Helsingin yliopisto kokoavat yhteen suomalaisen teollisuuden, julkishallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan kielidatan merkityksestä kieliteknologioiden ja tekoälypohjaisten työkalujen kehittämiselle Suomessa. Tilaisuus järjestetään 10.04.2024 Clarion Hotel Helsingissä.

Vuoden 2023 alusta lähtien Euroopan komissio on ohjannut ja tukenut uutta tapaa jakaa kielidataa Eurooppalaisen kielidata-avaruuden (LDS) kautta. Tämä uusi tapa ulottuu kielidataa laajemmalle, ja se kattaa monia aloja ja toimintaympäristöjä niiden niiden omien data-avaruuksiensa kautta. Yhteiseurooppalaisten data-avaruuksien (Common European Data Spaces) perustamisen myötä tiedotus ja välitys datan eri tiedonkuvaus- ja saatavuusmuotojen välillä on toteutumassa kaikissa Euroopan maissa.

Tätä taustaa vasten Eurooppalaisen kielidata-avaruuden tavoitteena on rakentaa luotettavat ja tehokkaat datamarkkinat kielivarojen jakamiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla EU:n datastrategian mukaisesti.

Eurooppalainen kielidata-avaruus (LDS) järjestää sarjan maakohtaisia työpajoja, joiden tarkoituksena on auttaa paikallisia yrityksiä, tutkimusryhmiä ja julkishallintoja ottamaan uuden kielidatanvaihtoavaruuden käyttöönsä ja liittymään relevantteihin paikallisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin. Samalla ne voivat hyödyntää jo olemassa olevia luotettavia infrastruktuureja. Eurooppalaisena kielidatan jakamisalustana LDS voi auttaa paikallisia toimijoita kaupallistamaan kielidataansa monikielisessä Euroopassa, jossa kieliteknologioiden ja tekoälypohjaisten sovellusten merkitys jatkuvasti kasvaa.

 

Suomen LDS-työpaja

Suomen työpajassa käsitellään kotimaisen yksityisen ja julkisen sektorin sidosryhmien tarpeita kielidatan tarjoajina, integroijina ja/tai kuluttajina. Tapahtumassa jaetaan näiden tahojen kokemuksia ja vaatimuksia sekä selvitetään, kuinka voitaisiin päästä toivottuun teknologiseen kasvuun ja parantaa kilpailukykyä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Työpajassa keskustellaan siitä, kuinka LDS voi auttaa suomalaisia toimijoita ja tukea niiden pyrkimyksiä tuottaa, kaupallistaa tai hankkia kielidataa kieliteknologioiden ja tekoälypohjaisten työkalujen käyttövoimaksi Suomessa.

Työpaja on suunnattu datan haltijoille ja tarjoajille, kieliteknologioiden kehittäjille ja integraattoreille, pk-yrityksille sekä julkisen hallinnon edustajille, viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. Työpaja on englanninkielinen.

Ilmoittautuminen

Osallistuminen on maksutonta, mutta tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen on päättynyt 03.04.2024. Ota yhteys järjestäjiin ja tarkista, onko tilaisuuteen vielä paikkoja jäljellä: lareina-office [ATT] helsinki.fi

 

Suomen LDS-työpaja 10.4.2024, ohjelma

09:00 – 09:45

Ilmoittautuminen

09:55 – 10:05

Welcome and introduction
Krister Lindén, University of Helsinki

10:05 – 10:35

Welcome by the European Commission: The Digital Europe Programme and the Common European Language Data Space
Philippe Gelin, European Commission

10:35 – 11:05

The importance of language data for the development of LT solutions future steps
Aleksander Alafuzoff, Yle

11:05 – 11:30

Kahvitauko

11:30 – 11:40

Welcome by the Ministry of Finance
Olli-Pekka Rissanen, Ministry of Finance

11:40 – 12:30

Language Data and Language Technologies in Finland and for Finnish
– Panel session

Krister Lindén, University of Helsinki (Moderator)
Mikko Kurimo, Aalto University
Iftikhar Ahmad, Tietoevry
Peter Smit, Inscripta Oy
Riikka Lindroos-Järvitalo, KELA
Patrik Gayer, SiloAI
Kirsi Salmela, Kopiosto

12:30 – 13:00

European Language Data Space: developing a market for language data and services and benefitting from a joint European effort
Georg Rehm, LDS Consortium, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI)

13:00 – 13:50

Lounas

13:50 – 14:50

Language data production, management, and market development: overcoming obstacles – Panel session
Krister Lindén, University of Helsinki (Moderator)
Manu Setälä, Solita Oy
Kaarina Hyvönen, Kielikone Oy
Tiina Lindh-Knuutila, Lingsoft Language Services Oy
Tommi Lehtonen, KAVI
Ilkka Lavas, City Digital Group
Jörg Tiedemann, University of Helsinki

14:50 – 15:05

Conclusions
Krister Lindén, University of Helsinki

15:05 – 15:15

Kahvitauko ja verkostoituminen

15:15 – 16:15

Kahvitauko ja verkostoituminen jatkuvat Sitran järjestämässä Nordic Data Festival 2024 -tapahtumassa (rinnakkaistapahtumana Clarion Hotel Helsingissä)

 

 

Ota yhteys paikallisiin järjestäjiin:

Krister Lindén and Wilhelmina Dyster
Helsingin yliopisto
lareina-office [ATT] helsinki.fi

Viimeksi päivitetty: 05.04.2024