[suomeksi] [in English]

Viittausohje: Suomi24-virkkeet-2015H2

Viittaa kielivaraan näin:

Aller Media Oy (2015). Suomi 24 virkkeet -korpus (2015H2) [tekstikorpus]. Kielipankki. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015091701

Näytä: [Bibtex] [Zotero]

Etsi viittauksia aineistoon Google Scholar -palvelusta.