LAT-ohjeet: IMDI-selain: LAT-palvelussa olevien aineistojen yleisnäkymä

Avaa IMDI-selain

IMDI Browser tai IMDI-selain on työkalu, jolla saadaan näkyviin Kielipankin LAT-järjestelmään tallennetut korpukset puurakenteena. IMDI-selaimella voi tarkastella korpusten kuvailutietoja ja tehdä niistä hakuja (metadata search). Näin voi etsiä omiin tarkoituksiin parhaiten sopivaa aineistoa (esim. tiettyjä kieliä, tietynlaisia puhujia yms.).

IMDI-selaimen kautta voidaan avata myös LAT-järjestelmään kuuluva hakutyökalu Trova sekä annotoitujen mediatiedostojen selailuun, katseluun ja kuunteluun tarkoitettu Annex. Sen sijaan oman aineiston lisääminen LAT-palveluun tapahtuu erillisellä Lamus-työkalulla.

Englanninkieliset ohjeet: http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/imdi_browser/

LATin tekniset vaatimukset

 • LAT toimii parhaiten Firefox-selaimella. (Linkki Annex-näkymään voi silti toimia myös muilla selaimilla.)
 • LAT edellyttää myös selaimen Java-liitännäistä.
 • Mikäli LATin käytössä esiintyy ongelmia, varmista, että koneessasi on uusin Java- ja Flash-versio.

Kirjautuminen LATiin

Julkiset korpukset ovat LATissa kenen tahansa saatavilla ilman kirjautumista (CLARIN PUB-tyyppiset lisenssit). Käyttöoikeuksiltaan rajoitettuja korpuksia (CLARIN ACA- ja CLARIN RES-tyyppiset lisenssit) voi käyttää ainoastaan kirjautumalla. CLARIN RES-lisensoituihin aineistoihin tarvitaan kirjautumisen lisäksi henkilökohtainen käyttöoikeus, jota on haettava erikseen Kielipankin oikeudet-palvelun kautta, ks. ohjeet. Kaikkien aineistojen kuvailutiedot ovat kuitenkin julkisia.

 • LATiin voi kirjautua esimerkiksi Haka-luottamusverkostoon, eduGAIN-verkostoon ja Kalmar2-verkostoon kuuluvien korkeakoulujen ja organisaatioiden tunnuksilla sekä CSC:n asiakastunnuksilla. Mukana olevien ulkomaisten luottamusverkostojen (ts. yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden) määrä lisääntyy myös jatkossa.
  • Huom. Tällä hetkellä ulkomaiset käyttäjät saattavat kuitenkin joutua hakemaan erikseen myös CLARIN ACA-aineistojen käyttöoikeutta, sillä vain suomalaisten tutkijoiden status välitetään automaattisesti Haka-kirjautumisen yhteydessä.
 • Kirjaudu painamalla sivun oikeasta ylänurkasta login-linkkiä.
  • Valitse listalta joko oma kotiorganisaatiosi, jos se kuuluu Hakaan, tai muiden organisaatioiden listalta CSC:n asiakastunnus.

Aineiston paikantaminen LATissa

Kielipankkiin tallennetut korpukset

 • Kielipankkiin tallennetut julkiset korpukset löytyvät pääosin joko *Public*-solmun tai *Demo*-solmun alta.
 • Tutkimus- ja opetuskäyttöön tarkoitetut, CLARIN ACA-lisensoidut korpukset on sijoitettu LATissa Academic use -solmuun. Niiden käyttö edellyttää kirjautumista tiettyjen luottamusverkostojen käyttäjätunnuksella sekä tutkimukseen liittyvää työtehtävää, josta välittyy tieto automaattisesti kirjautumisen yhteydessä.
 • Tarkemmin rajoitetut korpukset (CLARIN RES-tyyppinen lisenssi) löytyvät Restricted use -solmusta.

Käyttäjien itse julkaisemat aineistot

 • Yksittäisillä LATin käyttäjillä on mahdollisuus siirtää LATin Private-solmuun omia aineistojaan. Näistä aineistoista Kielipankki ei vastaa, sillä niistä ei ole tehty tallennussopimusta FIN-CLARINin kanssa.
 • Mikäli haluat pyytää käyttöoikeutta johonkin Private-solmun alla olevaan aineistoon, ota yhteyttä suoraan kyseiseen käyttäjään. (Kun haluat hakea tietyn korpussolmun ja sen alla olevien solmujen ja tiedostojen käyttöoikeutta, voit myös kokeilla LATissa olevaa request access -toimintoa: Klikkaa haluamaasi solmua hiiren oikealla napilla ja valitse ”request resource access”. Täytä lomake ja lähetä se. Tämä hakemus lähtee kuitenkin toistaiseksi vain Kielipankin tekniselle ylläpidolle, joka joutuu edentämään pyynnön käsin ko. solmun omistajalle.)

Haku korpusten kuvailutiedoista (metadata search)

IMDI-selaimessa voit tehdä hakuja korpusten kuvailutiedoista klikkaamalla hiiren oikealla napilla jotakin vasemmalla näkyvän puun oksaa ja valitsemalla metadata search. Sen jälkeen tehtävä haku kohdistuu kaikkiin kyseisen oksan alla oleviin korpuksiin tai muihin solmuihin (noodeihin).

Haku tietyn korpussolmun sisältämistä annotaatiotiedostoista: Trova-työkalu

Oman korpussolmun käyttöoikeuksien säätäminen: AMS-työkalu

Korpuslinkin jakaminen

Kaikki korpussolmut ja yksittäiset tiedostot saavat LAT-alustalla automaattisesti URN-linkin, joka viittaa pysyvästi vastaavaan kohteeseen IMDI-selainäkymässä. URN-muotoisia tunnisteita on syytä käyttää aina, kun LATissa olevaan korpukseen tai tiedostoon viitataan.

Tietyn korpussolmun tai LATissa olevan tiedoston pysyvän URN-osoitteen saa selville klikkaamalla solmua tai tiedostoa ja painamalla create bookmark. Sivun yläosassa näkyy URN-osoite (muotoa http://urn.fi/urn:nbn:fi:…), jonka voi kopioida ja vaikkapa lähettää kollegalle sähköpostissa. Linkkiä seuraamalla tulee näkyviin IMDI-selain, jossa kyseinen solmu on avoinna.

Tiedätkö tarvitsemasi korpuksen tai tiedoston MPI-alkuisen koodin LAT-alustalla, mutta et URN-tunnistetta? Voit avata esimerkiksi LAT-tunnistetta MPI8197vastaavan solmun IMDI-selaimessa tällaisella linkillä:

https://lat.csc.fi/ds/imdi_browser/?openpath=MPI8197%23

Korvaa linkissä oleva MPI8197haluamallasi tunnisteella)

Tiettyyn korpuksen tiedostoon ja sen kohtaan voi myös luoda linkin Annex-selailutyökalun kautta, jolloin vastaanottaja näkee ja voi kuunnella suoraan halutun kohdan. Katso Annex-ohje!)

Hae Kielipankki-portaalista:
Juho Leinonen
Kuukauden tutkija: Juho Leinonen

 

Tulevat tapahtumat

 1. CLARIN Annual Conference 2021

  27.9.2021 10.0029.9.2021 16.15

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot