Kielipankin tietosuojaseloste:

LAT-palvelun käyttäjä

Palvelun yleiskuvaus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

LAT-palvelu on käyttöliittymä, jonka eri toimintojen avulla käyttäjät voivat tallentaa, tarkastella ja prosessoida audiovisuaalista materiaalia. Osa aineistoista on käyttöoikeudeltaan rajoitettuja, ja niihin on pääsy vain erikseen määritellyillä käyttäjillä tai käyttäjäryhmillä.

Palvelussa käsitellään henkilötietoja ensisijaisesti palvelun itsensä tuottamiseksi ja jotta kirjautuneiden käyttäjien pääsy käyttöoikeudeltaan rajoitettuihin aineistoihin olisi mahdollista. Palvelun käytöstä kertyneitä lokitietoja käytetään palvelun toiminnan varmistamiseen, ongelmien tunnistamiseen sekä palvelun käytön tilastointiin. Henkilötietoja käytetään myös palveluiden parantamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Käsiteltävät henkilötiedot

Mikäli kirjaudut LAT-palveluun jonkin muun organisaation tunnuksella, käyttäjätunnuksesi välitetään kyseisestä organisaatiosta Kielipankille.

Käyttäjistä kerätään ja tallennetaan kirjautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Kotiorganisaatio

Lisäksi LAT-palvelu tallentaa lokitiedostoihin toimintasi LATissa, kuten työtilojen luonnin, aineistojen tallentamisen, jne.

Henkilötietojen käsittelyn aika

Käyttäjien henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä tai sen jälkeen kun käyttäjä ei ole viiteen vuoteen käyttänyt LAT-palvelua.

<< Kielipankin tietosuojaseloste