CLARIN RES loppukäyttäjän lisenssisopimus +NC +OTHER 1.0

Show this license text in English

Kielivara: STT:n uutisarkisto 1992-2018, kokoteksti (URN: urn:nbn:fi:lb-2018121001)

Oikeudenhaltija: Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab

Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa luvansaajan omaan käyttöön muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.

Palveluehtojen mukaiset lisenssiehdot:

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot

  • ID: Käyttäjän on tunnistauduttava.
  • PLAN: Käyttäjältä edellytetään tutkimussuunnitelmaa.

Yleiset käyttöehdot

  • BY: Kielivaran tuottaja on mainittava kielivaran käytön yhteydessä.
  • NC: Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Levittämiseen liittyvät ehdot

  • NORED: Kopioita ei saa levittää.

Muut käyttöehdot

  • OTHER: Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.
  • Oikeudenhaltijalla on oikeus päättää toistaiseksi voimassa oleva käyttölupa kirjallisella ilmoituksella luvansaajalle kolme (3) kalenterikuukautta ennen luvan päättymistä. Luvansaajan tulee tällöin lopettaa aineiston käyttö ja palautettava tai tuhottava hallussaan oleva aineisto. Aineistoa käyttäen tehdyn tutkimuksen julkisissa esityksissä käytettyjä rajallisia osia aineistosta ei kuitenkaan tarvitse poistaa.

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.